Jak na věc


,urči druh přísudku-cvičení

Prezentace na téma: "Shoda přísudku s podmětem"— Transkript prezentace:

    13 Přísudek jmenný se sponou složený Tvořen: způsobovým (fázovým) slovesem v určitém tvaru sponovým slovesem (být, stát se) v infinitivu jmennou částí chtěl bych se stát lékařem musel být velmi unavený nechtěla být druhá
    18 Použité zdroje Barone, H., Bušová, L. Cvičebnice českého jazyka. Brno: Didaktis, ISBN Dobešová, V., Fialová, V. Průvodce českým jazykem. Brno: Didaktis, ISBN Horáčková, M., Klíma, I. Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a příslušný ročník víceletých gymnázií. Praha: Alter, ISBN Klipart ze sady Microsoft Office
    Anotace: Shoda přísudku s podmětem Autor: Mgr. Michaela Vacková Jazyk: český Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Očekávaný výstup: žák poznává.
    4 Doplň vhodné slovo do věty, aby měla smysl: Jednou v létě jsem na náročný celodenní výlet. Můj otec a moje se společně vydali za svými příbuznými. Najednou se vedle stromu objevil jakýsi. Nikdy nebudu o tomto velmi nepříjemném zážitku.


Přihlásit se přes sociální síť:

    5 Stavba věty Základ věty tvoří sloveso v určitém tvaru (přísudek). Jdeme domů. Nikdo se nedíval. Sloveso může být ve tvaru jednoduchém (jde, dívá se) nebo složeném (bude se dívat) Ke slovesu se vztahuje původce děje (podmět) Mezi podmětem a přísudkem je shoda Ostatní slova blíže určují nebo doplňují podmět nebo přísudek
    9 Urči druh přísudku slovesného 1. Budeme se dívat na televizi. 2. Budeme muset odejít. 3. Jana koupí mléko. 4. Vojáci byli zabiti ve válce. 5. Nesmíme myslet jen na sebe. 6. Mohl bych už jít? 7. Nikdo není dokonalý.
    15 Přiřaď vhodné podměty a přísudky, doplň koncovky Lékaři Lavice Psi Malíři Sněhuláci Květiny Krabice Mravenci ztvárnil_ pobíhal_ zvadl_ se rozpadl_ vyl_ operoval_ vrzal_ roztál_
    11 Přísudek jmenný se sponou Tvořen sponovým slovesem a jmennou částí (podst. jm., příd. jm., zájm., číslovka) Tatínek je unavený Sponové sloveso jmenná část být, stát se 1., 2., 3., 4.
    12 Přísudek jmenný se sponou Vyjadřuje: 1. stálou vlastnost, schopnost podmětu Tatínek je sportovec. Maminka je dobrá řidička. 2. získanou, přechodnou vlastnost Maminka je prodavačka. Strýc se stal ředitelem školy.
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.


Přísudek a podmět. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová

    14 Přísudek jmenný beze spony Sponu ve tvaru přítomného času můžeme někdy vynechat Přísudek je vyjádřen pouze: 1. podstatným jménem Škola základ života. 2. přídavným jménem Všechno marné. 3. příčestím trpným Pachatel dopaden.
    3 Věta Základní formou jazykové výpovědi. Skládá se ze slov, které jsou uspořádány tak, aby tvořila uzavřený celek. Autobus přijel včas. Výpověď je základní jednotkou komunikace, která je pronesena nebo napsána v konkrétní komunikační situaci.
    2 Autor: Mgr. Iveta Burianová Období: březen 2012 Šablona: I/2 12_INOVACE_93 Druh učebního materiálu: prezentace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Očekávaný výstup: žák vyhledá přísudek, rozlišuje druhy přísudků, druhy podmětů,samostatně vypracuje cvičení, doplňuje chybějící slova do větných celků Cílová skupina: žák, 1 vyučovací hodina Kompetence: k učení, sociální, řešení problémů, komunikativní Věk: 2. stupeň ZŠ, 9. ročník, let
    6 Přísudek (Př) Vypovídá, co dělá podmět Nejčastěji vyjádřen slovesem v určitém tvaru (můžeme určit osobu, číslo, ) S podmětem tvoří základní skladební dvojici Shoduje se s podmětem v rodě a čísle Tatínek jde. rod mužský, číslo jednotné


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00