Jak na věc


úřední hodiny urad práce blansko

Úřední deska - stav ke dni 22.12.2019

    Správa státních hmotných rezerv - vyhlášení výběrového řízení na prodej hmotných nemovitých věcí [PDF, 871 kB]- skladový objekt s pozemkem v k.ú. Libochovany
    Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek [PDF, 181 kB]Složka dokumentů: Dokumenty zveřejněné na úřední desce
    Nařízení Města Doksy č. 7/2019, o plánu zimní údržby komunikací pro Doksy a místní části [PDF, 416 kB]Složka dokumentů: Dokumenty zveřejněné na úřední desce
    Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent finančního odboru [PDF, 108 kB]Tajemnice Městského úřadu v Doksech vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent finančního odboru. Více informací naleznete v příloze.Složka dokumentů: Dokumenty zveřejněné na úřední desce
    Návrh rozpočtu, Schválený rozpočet, Střednědobý výhled rozpočtu, Závěrečný účet Mikroregionu Porta Bohemicauvedené dokumenty jsou - v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Libochovany- v elektronické podobě zveřejněny na www.portabohemica.cz v kategorii Rozpočty a hospodaření, a na www.libochovany.cz v kategorii Mikroregion Porta Bohemica


Hlavní menu: Město a městský úřad

    Obecně závazná vyhláška města Doksy č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství [PDF, 165 kB]Složka dokumentů: Dokumenty zveřejněné na úřední desce
    Obecně závazná vyhláška městyse Sněžné č. 1/2019 o mistním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF, 234 kB]
    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF, 337 kB]Složka dokumentů: Dokumenty zveřejněné na úřední desce
    Obecně závazná vyhláška města Doksy č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy [PDF, 201 kB]Složka dokumentů: Dokumenty zveřejněné na úřední desce
    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaciSložka dokumentů: Dokumenty zveřejněné na úřední desce
    Obecně závazná vyhláška města Doksy č. 6/2019 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst [PDF, 155 kB]Složka dokumentů: Dokumenty zveřejněné na úřední desce


Dokumenty dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

    Důležité dokumenty "OÚ Libochovany": Územní plán, Obecně závazné vyhlášky, Usnesení ZO, Rozpočet obceInformace z ostatních úřadů: Veřejné vyhlášky, Krajský úřad Ústeckého kraje, Ostatní dokumenty
    Návrh rozpočtu obce, Schválený rozpočet obce, Střednědobý výhled rozpočtu obce, Rozpočtová opatření a Závěrečný účet obceuvedené dokumenty jsou - v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Libochovany- v elektronické podobě zveřejněny na www.libochovany.cz/rozpocet
    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/38 ve Starých Splavech [PDF, 213 kB]Složka dokumentů: Dokumenty zveřejněné na úřední desce

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00