Jak na věc


ústav pro péči o matku a dítě podolí volná místa

PORODNICE V PODOLÍ: Slaví stovku v plné kondici

    Prof. Deprest je také členem projektu Evropské komise Eurofoetus, který sdružuje kliniky fetální medicíny a výrobce techniky pro endoskopické operace s cílem vývoje a zavádění nových metod fetální chirurgie do praxe.
    Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí (ÚPMD), jedno z předních českých zdravotnických pracovišť, zahájil oslavy 100. výročí založení. Pražané toto zařízení tradičně pojmenovávají Porodnicí v Podolí, tento název ale zdaleka neodpovídá šíři poskytované lékařské péče.


Vznik Ústavu pro péči o matku a dítě

    V rámci budování zdravotnických výzkumných ústavů v Československu byl vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 77 Ú.1. ze dne 31.1.1951 založen Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD) spojením III. gynekologicko-porodnické kliniky a Kliniky péče o kojence. Těsnou spoluprácí lékařů obou bývalých klinik se tak naplnila myšlenka pokrokových porodníků a pediatrů, mezi nimiž přední místo zaujímal prof. MUDr. Jiří Trapl, první ředitel ÚPMD, podle které ošetřování novorozence patřilo pediatrovi ihned od porodu, a nikoliv až po propuštění z porodnice. ÚPMD se tak stal prvním ústavem v ČSR, v němž byla prověřena přímá spolupráce porodníka a pediatra již na porodním sále. „Cílem prof. Jedličky bylo vybudovat zdravotnickou instituci, která by se stala zárukou péče na nejvyšší úrovni v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a s využitím nejmodernějších přístrojů a zařízení. Na tento cíl se v našem působení snažíme navázat i my,“ řekl ředitel ÚPMD doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
    nabízí v rámci České republiky komplexní péči o zdraví žen a novorozenců. V roce 2013 proběhlo na tomto pracovišti 5160 porodů a narodilo se 5330 dětí. Tým špičkových porodníků, gynekologů a neonatologů zajišťuje prostřednictvím nejmodernějších technologií služby nejen pro ženy během těhotenství a porodu v rámci perinatologického centra, ale poskytuje i komplexní a vysoce specializovanou gynekologickou péči pro ženy všech věkových kategorií včetně onkogynekologie (nádorová onemocnění ženských pohlavních orgánů), urogynekologie (poruchy držení moči, stolice a sexuální dysfunkce) a senologie (zhoubná a nezhoubná onemocnění prsní žlázy).
    Jen za rok 2013 se v ÚPMD narodilo 5330 dětí, z toho 162 dvojčat a dvoje trojčata. V roce 2013 se v ÚPMD narodilo nejvíce dvojvaječných a jednovaječných dvojčat v celé České republice. Zcela unikátní byl také porod přirozeně počatých paterčat, která se narodila 2. června 2013 a přitáhla pozornost médií z celého světa.


Přidejte komentář nebo hodnocení porodnice

    Od roku 2012 zde funguje vysoce specializované Centrum fetální medicíny, které umožňuje léčbu plodů s poruchami vývoje a vrozenými vývojovými vadami pomocí operací přímo v těle matky. Centrum vzniklo za podpory Operačního programu Praha pro konkurenceschopnost Evropského fondu pro regionální rozvoj. Rozvoj centra a vzdělávání lékařů v této oblasti je nadále podporováno Nadačním fondem pro zdraví dětí, jehož zakladatelem a hlavním sponzorem je společnost Central Group. První operace centrum začalo realizovat pod dohledem prof. Jana Depresta z belgické Univerzitní nemocnice v Lovani, jejíž pracoviště se řadí mezi přední centra fetální medicíny v Evropě. Zabývá se fetálními výkony, diagnostikou a léčením abnormalit plodu, provádí prenatální screening chromozomálních poruch, vývojových vad, zabývá se také problematikou vrozené brániční kýly.
    ÚPMD je podporován Nadačním fondem pro zdraví dětí založeným společností Central Group, který podporuje vzdělávání a odborné dovednosti lékařů v oborech gynekologie, porodnictví a péče o novorozence. Pomáhá v rozvoji nových diagnostických a terapeutických metod zvláště v oblasti péče o plody s poruchami vývoje v děloze a vrozenými vývojovými vadami. Mezinárodní spolupráce se světovými pracovišti, podporovaná nadačním fondem, přináší nové možnosti zjišťování a léčby vrozených vývojových vad u plodů. Kromě podpory výzkumu a vzdělávání pak nadační fond také pomáhá při financování potřebného přístrojového vybavení.


Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí

    Architektem budovy byl prof. R. Kříženecký. Nákladná stavba byla realizována díky aktivitě předních českých lékařů, kteří vytvořili zájmové sdružení „Pražské sanatorium“ akciová spol. s r.o. Za l. světové války byla část sanatoria dána k dispozici Červenému kříži a stala se vojenskou nemocnicí. Po I. světové válce patřilo Pražské sanatorium mezi vrcholné léčebné ústavy v Evropě. Za 2. světové války ústav zkonfiskovali Němci a přeměnili jej v lazaret jednotek SS. Po válce sloužila budova jako repatriační nemocnice pro nemocné vězně z nacistických koncentračních táborů. Zákonem z 23. 12. 1946 bylo Pražské sanatorium s.r.o. vyvlastněno a rekonstruovaná budova byla přidělena III. gynekologicko-porodnické klinice prof. J. Trapla a Kojenecké klinice, u jejíhož zrodu stáli prof. Josef Švejcar s prof. Jiřím Blechou a jejíž organizaci dokončil doc. MUDr. Kamil Kubát.
    Ústav, který vznikl z popudu jedné z nejvýznamnějších postav českého lékařství chirurga a rentgenologa profesora Rudolfa Jedličky, prošel řadou proměn a dlouhodobě patří ke špičkám českého a evropského porodnictví. Například operace nenarozených dětí s vývojovými vadami v těle matky provádí jako jediné pracoviště ve střední Evropě, orientuje se i na speciální léčbu onemocnění sítnice nedonošených dětí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00