Jak na věc


českobratrská církev evangelická brno ii

Českobratrská církev evangelická sbor Brno I.

    V dětském klubu Ovečky se každé úterý v 16.30 scházejí na „Zelené faře“, tedy Opletalově 6, děti ve věku od tří do sedmi let. Čeká tady na ně kamarádka ovečka Barborka, která zná každé dítě jménem a nemůže se dočkat, až si budou společně hrát, vyprávět příběhy z Bible, tvořit a objevovat vždycky alespoň kousek nového o Bohu. Samozřejmě nechybí ani společná modlitba, zpívání a ztišení.


Noc kostelů - Luther - prezentace

    3 úVODNÍK Milí p átelé, jakkoli nás to může p ekvapit, tímto číslem začínáme už patnáctý ročník tohoto časopisu. Po pravdě ečeno, už jsme si na něj asi zvykli a udělali si na SETKÁVÁNÍ svůj vlastní názor. Někte í se na nové číslo těší a rádi si ho p ečtou, jiní ho letmo prolistují, a dalším stačí, že ví, že něco takového v našich sborech vychází. Zkusme si zopakovat, proč jsme vlastně tento časopis založili a čemu chce sloužit p edevším. Mnohé napovídá jeho název SETKÁVÁNÍ. Chtěli bychom, aby se díky němu a na jeho stránkách potkávali členové našich čty brněnských sborů a mohli tak alespoň zpovzdálí sledovat, co se kde děje. Chceme si všímat toho, co hýbe naší církví a společnosti, p inášet rozhovory a portréty zajímavých a vzácných lidí, s nimiž jsme se v našich sborech setkali nebo stále potkáváme. Hodně místa věnujeme historii, ale vě íme, že nás tyto články mohou inspirovat pro současnost a že si díky můžeme často uvědomit, jak mohou k esťané ovlivňovat ve ejné dění. Up ímně ečeno,


Jarní školka mládeže na Blažkově

    14 Největší židovská diaspora byla v Egyptě v Alexandrii. Tam židé p ijímali a p ijali helénistickou kulturu, filosofii a ečtinu, které pak p inášeli do Evropy španělští židé (Sefardové). Po vyhnání z pyrenejského poloostrova koncem 15. století tak p ipravili cestu pro evropskou renesanci. Veškerou starověkou literaturu, kterou zmiňuji, je v současné době možné číst česky v knihách vydaných v posledních letech, nap. Apokryfy v ČEP (1řŘ5) včetně jejich výkladů od prof. Biče z roku 1řř6. V článcích v dalších číslech tohoto časopisu se budete moci lépe seznámit s jednotlivými apokryfními knihami, někde i s náznaky aktualizace. Ji í Novák Obrázek titulní list pátého dílu Kralické bible obsahující Apokryfy (1588) EVANGELICKÉ ŠKOLSTVÍ Z historie evangelických škol P ičinlivý a zbožný učitel nemůže býti dosti oceněn a odměněn Dosud u nás jím mnozí opovrhují a za nic nemají, ač chtějí slouti k esťany Tato aktuální slova jsou 500 let stará a pronesl je Martin Luther. Prvním evangelickým učitele


Podzimní školka mládeže ve Svitavách

    18 DÍKY A PROSBY Pane Bože, není nikdo tobě podobný. Není nikdo lepší a milosrdnější. Není nikdo, komu by na nás záleželo více než tobě. Není nikdo, komu bychom mohli všechno říci, aniž by nás odsoudil. Není nikdo, kdo zná náš život tak do hloubky jako ty. Není nikdo, kdo by tak dobře věděl, kam bude náš život směřovat. Ty víš, co máme na jazyku. Ty víš, k čemu se chystáme. Ty víš, čeho se bojíme a co nás trápí. Ty jsi stále s námi, i když tě opouštíme a ztrácíme se sami sobě. Když víme, že jsi s námi, přestáváme se bát. Když víme, že jsi nám věrný, troufáme si se vrátit. Když víme, že nás voláš, opouštíme svůj úkryt a přicházíme k tobě. Nemáme, co ti dát, protože ty jsi nám dal všechno. A přece nejsme zbyteční. Náš život je plný příležitostí a nových možností. Každý den je nadějný. Každá noc jednou skončí. Každé tvé slovo znamená něco nového. Každý člověk je jedinečný dar a zaslíbení. Prosíme, pošli i dnes své slovo do našich životů. Nenech nás napospas sobě samým. Zabuš na zatvrdlá s
    Ve dnech 6. až 8. října se konal Sjezd (nejen) evangelické mládeže v Jablonci nad Nisou s tématem Wanted: Bůh. Z brněnského seniorátu se hledat Boha vypravil celý autobus mládežníků. První, co nás čekalo po příjezdu (kromě fronty na příjmu), bylo uvítání a hlavně patnáctiminutovky, inspirované konferencemi Ted-X, kde čtyři lidé z prostředí ČCE mluvili o svých zkušenostech s hledáním Boha.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00