Jak na věc


čtení z knihovny palmových listů zkušenosti

Přednáška Knihovny palmových listů:

    Během této přednášky se seznámíte s proroctvím pro rok 2019 a také jak lze prakticky využít všechny informace v listu obsažené. Rok 2019 je velmi specifický. Vše staré ztrácí pevné základy, a to absolutně nové nemá ještě vyhraněný výraz…
    Přednáška ti ukáže, jak konkrétně pracovat s palmovým listem v roce 2017 a jak pracovat s konkrétními tématy, které tě zajímají, jako je výběr životního partnera, školy, optimálního bydlení, povolání či tvého poslání. Je vše nevyhnutelně dané, nebo máš právo svobodné volby?
    Pavel vás během tohoto večera zábavným způsobem seznámí s tím, čím se od roku 2008 jako první v Čechách, na Moravě a na Slovensku zabývá - knihovnami palmových listů a jejich odkazem pro současnou dobu.


Čtyřicetileté afghánské děti už pobíhají i u nás. A možná taky na Slovensku.

    Čtení začalo osobní charakteristikou a výkladem horoskopu dle védské astrologie. Následovalo něco co by se dalo označit, jako životní poslání. Ze způsobu promluvy jsem měl dojem, jakoby autor listu viděl do mé duše. Z toho co četl bylo zejmé, že mi rozuměl, věděl co v životě řeším a tomu přizpůsobil svůj výklad. Následoval výhled do budoucnosti.  Bylo uvedeno vždy několika leté období, jeho charakteristika, na co si mám dát pozor a podobně. Zajímavé byly např. charakteristiky onemocnění rodičů v budoucích čtyřech letech, kterými trpí již nyní.
    K tomu, aby mohl být váš list vyhledán je nutný otisk vašeho palce, který je vaší nezaměnitelnou charakteristikou. Na jeho základě se v Indii vyhledává příslušný svazek listů ( někdy i více svazků), z nichž jeden list je popisem osudu, který právě žijete.
    Další otázka se týká správnosti předpovědi budoucnosti. Je vskutku pravda, že ne každé proroctví se nenaplní tak přesně, jak je v listu napsáno. Ve svém okolí znám příklad ženy, v jejímž listu bylo napsáno, že její manžel bude žít deset let a on přitom zemřel za pouhý rok. Příčiny těchto neshod je možné vidět v tom, že budoucí osud má více osudových variant  podle toho, jak se ve svých životech rozhodujeme. Onen muž např. nedbal zdravotních doporučení během své závažné choroby a díky tomu si svůj život značně zkrátil.


Knihovny palmových listů – Dvůr Králové n/L

    Představa, že by někdo před pěti tisíci lety v starotamilštině, což je jazyk ve kterém je svitek napsán popsal osud můj ( listy jsou po několika stoletích přepisovány), či mého souseda je pro lidi naší moderní doby jen těžko pochopitelná. Přesto je to fakt. Měl jsem  možnost se o tom osobně přesvědčit.  Před několika dny jsem v Praze  absolvoval čtení svého palmového listu přes skype. Dovolte abych se s touto  zkušeností s váma podělil a popsal, jak procedura čtení probíhá.
    V druhé fázi nastává vyhledávání vašeho osobního listu z příslušného svazku. Probíhá to tak, že indický čteč- Nadi vám klade otázky na které odpovídáte ano-ne. V okamžiku jakéhokoliv nesouhlasu se jde na další list. U mě vyhledávání trvalo asi 10 minut. Otázky které mi byly kladeny byly typu: jste ženatý?, máte děti?, obsahuje jméno otce 5 písmen?, jmenuje se vaše matka Marie? a podobně. Zpočátku jsem  odpovídal na všechny položené otázky zpravidla  Ne až do okamžiku, kdy se na jednom z listů objevilo správně jméno mého otce-Miroslav. Pak už jsem říkal jen Ano: Jmenuje se Vaše matka Vera? Ano. Máte jednu provdanou sestru? Ano. Vystudoval jste technickou vysokou školu? Ano. Jmenujete se Petr? Ano. Narodil jste se v pondělí  dne…, měsíce… a roku…? Ano. Skutečně tam byl uveden přesně datum mého narození. Můj palmový list byl nalezen.


POZNEJ NOVÉ PŘÁTELE - SEZNAM SE.

    Přesto však, že ne vše se v budoucnu splní mají palmové listy obsahující nejen osudy lidí, ale např. i států hluboký smysl. Umožňují nám hlouběji pochopit, proč tu na světě jsme, kam kráčíme, co je v životě důležité a co je málo významné. Jsou velkou pomocí starých indických mudrců zvláště lidem dnešní, tak silně materialismem deformované doby.
    Po přednášce lze zakoupit právě vycházející knihu Pavla Krejčího o knihovnách palmových listů „KÝM JSME BYLI, JSME A BUDEME" a také se přihlásit se na čtení palmového listu.
    Pokud ano, jakou část života vlastně ovlivňuješ? Kdy a jak potkáš toho správného partnera? Nedaří se vám počít dítě, kde je problém? Už nevíš jak dál ve vztahu a jak z toho ven? Co je tvým posláním pro tuto inkarnaci? Doposud jsi neslyšel o knihovnách palmových listů? Možná i na tebe čeká několik tisíc let v knihovně daleké Indie tvůj palmový list a v něm konkrétní plán pro tento život. Pavel při své práci propojuje zkušenosti terapeuta, psychoterapeuta a průvodce palmovými listy.


Město Hostinné - Oficiální internetové stránky města

    Ještě   zajímavější bylo vyhledávání svitků u jedné ženy, která se v ten den také zúčastnila čtení. Při vyhledáváni svého listu dostávala i docela nepříjemnou otázku. Měla jste někdy přítele v době manželství? Ona žena měla dilema. Pokud by zalhala, pak by její list nebyl nalezen. Odpověla tedy Ano. Další otázka Nadiho zněla:  Jmenoval se ten muž….?  V listu skutečně bylo napsáno jméno toho přítele!!!. Ta žena nám přiznala, že o jejich vztahu prakticky nikdo nevěděl a dovědět se to její manžel, jistě by vyváděl. Jen tak mimochodem. Slyšel jsem o obdobném případu, kdy účastníkovi čtení Nadi z listu vyčetl „Nyní máte krátce nový vztah.“ Jeho reakce byla „Jen to prosím neřekněte mojí ženě„.
    Jsem obyčejný člověk, který se zajímá o filozofii, vědu i o společenské dění. Chci se zamýšlet nad tématy, které přináší život. Osobní názory které zde publikuji nikomu nevnucuji, pouze předkládám.
    Když bylo všem účastníkům čtení vyhledány jejich listy- všichni tam měli uvedeny naprosto správně osobní údaje, tak následovalo vlastní čtení. Přiznám se, že jsem byl pořádně nervózní. Představa, že za chvilku se dozvím, kdy s velkou pravděpodobností zemřou mí rodiče, potká-li mně v životě nějaká pohroma, či kdy zemřu ve mně vyvolávaly strach a úzkost. Musím však říci, že i když tyto věci  tam  byly naznačeny, tak byly podány způsobem, který  člověk unese.


Osobní zkušenost s knihovnou palmových listů

    V následující části jsem mohl indickému nadimu položit jakýkoliv dotaz a byl mi také vyložen jeden z mých minulých životů, který se odehrával v Indii a který měl vztah k věcem které řeším v tomto svém životě. Na listu byly také rady a doporučení, jak pročistit špatnou karmu z minulých životů. Klíčovou roli v Indické duchovní tradici v tom hraje maodlitba-puja, kterou za vás vykonávají indičtí kněží.
    Na internetu se objevily  před časem reportáže hovořící o tom, že vše co se týká palmových listů je podvod. Je pravda, že i sami Indové většinou takto smýšlejí. Je tomu proto, že v Indii provozuje knihovnu palmových svitků řada podvodníků. Nadi Palani u kterého jsem absolvoval čtení jím však rozhodně není. Byl již také tři krát v České republice a měl zde i přednášku o palmových listech, jejíž záznam je i na internetu.
    Jednou z mnoha velkých „záhad“ současné doby, které staví na hlavu racionální vědecké poznání představují knihovny palmových listů, které se nacházejí v jižní Indii.  Obsahují  popisy osudu lidí, kteří knihovny v jejich historii navštíví a přijdou se zeptat na svůj osud.  Jejich vznik je datován do doby před více než 5000 lety a za jejich autory jsou považováni dávní indičtí mudrci-rišiové, kteří ve svých meditacích pronikli až za hranice prostoru a času.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00