Jak na věc


řádu křížovníků s červenou hvězdou

Automatické doplňování řad a seznamů

    zaměňovat analytiku - povolí zaměňovat analytiku základního účtu u uskutečněného plnění. Parametr má význam jen pro uskutečněné plnění. Zaškrtnutí položky umožní při zadání analytik u skupiny skladů použití jedné řady s možností sledovat pohledávky od jedné či skupiny firem na různých analytikách. Při zaúčtování vydané faktury se zjistí vztažný účet ( do faktury doplní program automaticky z řady resp. je možné jej zadat ročně přímo do vydané faktury ). Pokud je v řade nastaveno "zaměňovat analytiku vztažného účtu" při zaúčtování vydané faktury program zamění analytiku z řady za analytiku z faktury.
    Vztažné účtování saldokota - zachovat původní datum splatnosti - Při vztažném účtování položek saldokonta: zachovat původní datum splatnosti. Má význam pro zjednodušení účtování faktoringu
    poznámka (memo ) - v položce je možné uvést libovolný text, kterým je možné vytvořit kompletní dokumentaci, která je možná použít pro tvorbu vnitřních směrnic, postupů činností jednotlivých profesí až po dokumentaci pro ISO normy. Popisu je možné například využít v účetních knihách pro popis účetních případů, které budou v uvedené účetní knize účtovány. K dokumentaci budou v budoucnu tvořeny další nástroje. Nyní je možné pomocí generátoru sestav tvořit různé výstupy.
    V případě překročení částky 10 tis. se nastaví položka "hledisko dokladu na "tuzemsko" a program ponechá zapnutý parametr "vycházet z ceny s daní". Toto nastavení platí pouze pro pokladny, tj pokud je v účetní knize nastaven vztažný účet 211.


Dubí - úprava prostranství kostela

    Vystudovala obor Obrazová a zvuková technika technologicko-organizační (produkce) na SPŠ Sdělovací techniky v Praze. Na VIME.cz se zabývá lektorstvím prostřednictvím nových technologií, zpracováním a výrobou audiovizuálních záznamů. Je mimo jiné držitelkou certifikátu školení MS Office.
    Pokud do číselné řady budou zadávány doklady, které budou převážně z tuzemska, zjednodušenými doklady, nebo vývozem, je možné hledisko pro řadu přednastavit v této položce.
    Personna International CZ s.r.o., hala Krupka Napojení dveřních clon z kompresorovny. Rozvody z materiálu ocel pozink. Včetně osazení cirkulačního čerpadla a vyvažovacích ventilů...
    Nabízet zakázky ve stavech - Při ručním vkládání zakázky se v této řadě budou nabízet zakázky ve zvolených stavech: Funkce je účinná v: účetních dokladech, položkách účetních dokladů a rozpisu na střediska, plánovaných dokladech, v pokladních dokladech, v "tuzemská pokladna rozpis", uskutečněném plnění atd.
    Pro doklady o použití nastavte samostatnou číselnou řadu (př. PHM čerpáno při použití služebního vozidla k soukromým účelům, nákup zboží zaměstnanci za zvýhodněné ceny apod.) V číselníku řad stisknete Přidat (Insert).


Zabrušany - provedení kanalizačních řadů

    Účty DPH - základní sazba - v případě přijatých nebo uskutečněných plnění je nutné toto konto vyplnit. Na tuto položku bude účtována daň z přidané hodnoty v základní sazbě. Informační systém Vision ERP sleduje v souladu se zákonem o DPH jednotlivé kategorie sazby daně a daň ve zvláštní evidenci daně z přidané hodnoty. Proto není nutné sazbu daně rozlišovat v analytické evidenci, nicméně je to zvykem účetních jednotek a při měsíčním zúčtování předpisu k odvodu nebo nadměrného odpočtu je lepší kontrola správnosti zúčtované daně.
    účet uhrazené zálohy - Pokud účtování banky nebo pokladen je vedeno metodou of-line (pomocí metody replikací, kdy úhrady jsou na jiném místě než předpisy k úhradě), je možné do této položky uvést účet zálohy. Pokud tomu tak není, je možné pro použití zálohy použít funkci k párování záloh v záložce Zálohy.
    zaokrouhlování a formuláře - Je-li zatržený parametr číselné řady uskutečněného plnění (záložka Základní údaje): Nastavit z řady: "Zaokrouhlování", je možné zaokrouhlení touto funkcí nastavit. V opačném případě je bráno zaokrouhlení dle nastavené funkce: Konfigurace MTZ a odbytu - Parametry MTZ a odbytu. Je-li nastavena řada v položce Typ fakturace na "Rekapitulace", je možné zaokrouhlení v rekapitulaci měnit
    Ve videokurzu Excel 2010 Vás krok za krokem provedeme tímto nejrozšířenějším tabulkovým editorem od společnosti Microsoft. Soubor videolekcí Vám nabízí efektivní a cenově nejdostupnější způsob, jak se tento program naučit.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00