Jak na věc


řešení ilustračního testu jednotné přijímací zkoušky na sš

Jednotná státní přijímací zkouška 2019

    Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách jsou stanoveny ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.
    Organizací jednotné přijímací zkoušky bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), a to na základě § 60b odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. CZVV je příspěvkovou organizací, která patří mezi tzv. ostatní přímo řízené organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00