Jak na věc


škola služeb brno charbulova

Střední škola potravinářská, obchodu a služeb, Brno, Charbulova 106 - informace, kontakty

    18 Informace pro rodiče První den odborného výcviku přinést zámek na skříňku do šatny zdravotní průkaz 50 Kč (vratná záloha na klíček od příruční skříňky u cukrářských dílen) Předpokládané výdaje pracovní sešit pro 1. ročník 81 Kč 3 pracovní sešity pro zkrácené studium celkem 349 Kč povinné pracovní pomůcky 555 Kč (trubičky, sáček, nože, karty)
    14 UPOZORNĚNÍ Pro žáky v odborném výcviku z hlediska hygieny a bezpečnosti práce platí přísný zákaz: nošení piercingů, hodinek, dlouhých náušnic, řetízků a jiných ozdob, zákaz používání mobilních telefonů bez předchozí domluvy s UOV, zákaz kouření a užívání návykových látek.
    8 Stravování úřední hodiny od , 08:00 13:00 hodin tel.: , paní Hrdinová přihlášky ke stravování jsou k dispozici na stránkách školy vyplněné možno naskenovat a poslat na variabilní symbol pro platbu z bankovního účtu vám bude přidělen po obdržení vyplněné přihlášky výběr ze tří jídel, cena obědu 31 Kč stravování na kartu ISIC ( v případě, že nebude mít žák kartu, je nutné si na nezbytnou dobu opatřit čip)


Střední škola potravinářská a služeb, Charbulova,Brno - Všichni Všem

    21 ADAPTAČNÍ KURZ září 2017 CAMPING BALDOVEC s.r.o. (Baldovec 319, Rozstání) týmové hry, lanové aktivity, stmelování kolektivu Cena 870,- Kč, z toho 350 Kč hrazeno z projektu Zdravé vztahy na střední 520 Kč hradí rodiče na pokladně školy nebo na účet školy: /0100 (var. s. - 70, spec. s. - rodné číslo) do doprava = 100 Kč ubytování ve vytápěných chatkách s vlastním sociálním zázemím a plná penze (noc, oběd-večeře-snídaně) = 420 Kč program = 350 Kč
    Poznámka ke škole : DOD: 10. 12. 2014 a 28.1. 2015 vždy v době od 15.00 až 17.00 hod. Bližší informace o kritériích budou na www.ssposbrno.cz nejpozději do 31. 1. 2015. U oboru 66-41-L/01 Obchodník je možné během studia získat VL. Prospěchové stipendium se poskytuje pro podporované obory 29-56-H/01 Řezník a 29-53-H/01 Pekař.
    10 Fotografování na kartu ISIC zajistí škola zdarma druhé kolo focení se bude konat , hod. Trnitá 8, Brno platba nyní na místě 250 Kč karta ISIC
    29 Poradenské pracoviště Speciální pedagog: Mgr. Ditta Pokorná tel.: Výchovné poradenství: Mgr. Milada SLEZÁČKOVÁ tel.: , Školní metodik prevence: Mgr. Michaela Vaňková tel.:
    15 Pracovní oblečení Žáci dostávají zdarma: 1 ks - pracovní kalhoty bílé 1 ks - pracovní obuv 1 ks - pokrývka hlavy (síťka s kšiltem) 1 ks - pracovní tričko bílé V září žáci obdrží poukazy na toto oblečení a vyzvednou si ho v prodejně pracovního oblečení.


Střední škola potravinářská a služeb, Charbulova,Brno

    4 Zástupci ředitelky školy pro teoretické vyučování Ing. Ivo PROCHÁZKA RNDr. Viera ZÁBOJNÍKOVÁ II. patro, kancelář C5, tel.:
    23 ANGLICKÝ JAZYK Pomůcky pro hodiny ANJ (učebnice + pracovní sešit + přístup k online cvičením) je možné zakoupit na informační schůzce. Budou používány po celou dobu studia. Pro žáky za 650 Kč (po významné slevě) Dodatečný prodej proběhne v září, informace poskytnou učitelé ANJ.
    16 Pracovní oblečení doporučení (nutné) Během prázdnin zakoupit náhradní pracovní oblečení: 2 ks bílá zástěra 3 ks bavlněné tričko bílé 1 ks bílé pracovní kalhoty 1 ks pokrývka hlavy (síťka s kšiltem) 5 párů bílých ponožek Pracovní oděvy KARS Duo, v. o. s. Cejl 142/1, Brno Zábrdovice tel.: % sleva po předložení potvrzení o přijetí ke studiu
    17 Informace pro rodiče Před nástupem do odborného výcviku je nutné zajistit zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, doporučujeme žádat na dobu neurčitou Pracovní doba žáků 1. ročníku je 6 hodin + ½ h přestávka 07:00 13:30 ranní směna (zpravidla) :00 odpolední směna


Zajímavý nábor a KARIPO jako priorita ŠAP

    9 Karta ISIC povinná prokazování totožnosti žáka ve škole, vstup do budovy objednávání obědů a tisk stravenek kopírování cena za pořízení karty 250 Kč
    19 Informace pro rodiče DOPORUČUJEME zřídit bankovní účet pro žáka, pro zasílání odměny za práci. Číslo účtu odevzdat při nástupu žáka do školy.
    13 Pracoviště obor CUKRÁŘ CPV, Charbulova 106 Trnitá 8 tel.: tel.: Nálepkova 5 tel.: Interhotel, Holiday Inn předně pro 2. ročníky Během studia může žák projít více pracovišti.
    7 Sekretariát školy teoretické vyučování Eva CHLÁDKOVÁ Marta TOŠNEROVÁ II. patro, kancelář C6 tel.: , Potvrzování formulářů (MHD, IDS JMK) od Potvrzení o studiu po nástupu do školy
    11 Příspěvek do Sdružení rodičů výše příspěvku 250 Kč na školní rok využití příspěvku: vybavení tříd ICT, příspěvek na akce školy, odměny v soutěžích,...
    12 Odborný výcvik (OV) Obor CUKRÁŘ vedoucí učitelka OV Nasťa Přikrylová Centrum praktického vyučování (CPV), Charbulova 106 tel.: ,


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00