Jak na věc


školní jídelna třída légii friedova pelhřimov

Interiéry – kalkulace, návrhy a realizace

    1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PELHŘIMOV, KOMENSKÉHO 1465 Tel.: kancelář Tel. ředitel: Mobil: kancelář, ředitel ID datové schránky: sijmq3a 0
    18 1 SOU Friedova truhlář Pelhřimov 1 SOU Friedova strojní mechanik Pelhřimov 2 SOU Friedova elektrikář Pelhřimov 1 SOU Friedova mechanik elektronik Pelhřimov 1 SOU Friedova mechanik seřizovač Pelhřimov 1 SOŠ hotelová kuchař - číšník Pelhřimov 1 SOŠ hotelová cukrář Pelhřimov 2 SOU Humpolec mechanik opravář motor.vozidel Humpolec 1 SOU Kamenice n/l. opravář zemědělských strojů Kamenice n/lip. 1 Stř. škola stavební instalatér Jihlava 1 SOŠ a SOU cukrář Třešť 3 Gymnázium VG Pelhřimov 17


Poptávkový formulář - zadání poptávky ZDARMA

    9 Přehled o kvalifikovanosti pedagogických pracovníků školy Příjmení, jméno Kvalifikace Pracovní zařazení Aprobace Ped. praxe Bartoška Jiří A učitel II. st. F - Zt 14 let Baštová Martina A učitelka I. st. učitelství pro I. st. 16 let Bílek Karel A učitel II. st. M Zt 28 let Blažková Marcela A učitelka I. st. učitelství pro I. st. 27 let Davidová Ivana A vychovatelka vychovatelství 31 let Dvořáková Marie A učitelka II. st Ch- Př - Z 13 let Forejtová Pavla A učitelka II. st Aj - Fj 16 let Fridrichovská Marie A učitelka II. st Rj D nad 32 let Hájková Věra A učitelka I. st. Tv nad 32 let Havlová Milena A učitelka II. st Nj Rj - Z 22 let Heřmánková Helena A učitelka II. st M - Př 25 let Hladíková Ivana A učitelka I. st. učitelství pro I. st. 24 let Irová Iva A učitelka II. st, ZŘ Čj D 24 let Jirků Jaromíra A učitelka II. st Čj Hv nad 32 let Karlová Ivana A učitelka I. st. učitelství pro I. st. 27 let Koukol Martin A učitel II. st. F M 16 let Koukolová Jana A učitelka II. st Čj - Nj 16 let L


ZÁKLADNÍ ŠKOLA PELHŘIMOV, KOMENSKÉHO 1465

    26 Soutěž hlídek mladých zdravotníků Výlet vlakem, III. A Školní výlet Kalich, VII. A Školní výlet Želivka, IX. C Testování český jazyk, V. AB Schůzka budoucích prvňáčků Beseda s Dr. Janou Svobodovou pro rodiče budoucích prvňáčků Ukázka výcviků psů, I. st Okresní kolo dopravní soutěže Školní kolo lehkoatletické olympiády, I. st Exkurze JE Temelín, IX. AC Školní kolo lehkoatletické olympiády, II. st Schůzka budoucích prvňáčků - malování Beseda Vesmír, IX. ABC Odpoledne s basketbalem, soutěže pro I. st Testování anglický jazyk, IX. ABC Hry v tělocvičně s MŠ Pod Náspem, II. B Vybíjená šk. družina ZŠ Komenského šk. družina ZŠ Krásovy domky Testování matematika, IX. ABC Pracovní díla školní družiny práce s papírem - sedmikrásky Školní výlet Praha, V. AB Testování německý jazyk, IX. ABC Školní výlet Tábor, III. AB Školní výlet Hluboká, IV. AB Školní výlet Brno, VI. B Bloky primární prevence Vrakbar, VII. AB Testování český jazyk, IX. ABC Školní výlet Třeboň, VI. A Školní výlet ZOO Jihlava, I


Pelhřimov - Oficiální stránky města

    14 - IŽ pracovali podle IVP (individuální vzdělávací plán), - byli zohledňováni ostatní žáci se SPU I. stupeň 18 žáků, II. stupeň 49 žáků, - v několika případech bylo jednáno s rodiči problémových žáků záškoláctví (5 žáků II. stupně), podezření na šikanu (2 případy na II. stupni). ad 3/- spolupráce s metodikem Rch, řešení problémů šikana, zneužívání návykových látek, - sledování správné životosprávy - stravování u děvčat anorexie - spolupráce s OSPOD - záškoláctví - 1 případ na II. stupni. ad 4/ Volba povolání. Práce s žáky a TU 8. ročníků: - celoroční sledování nástěnky k volbě povolání, - možnost návštěv burzy škol, Dnů otevřených dveří, - poradenské pohovory s PPP, IPS - možnost testů, - půldenní návštěva IPS (duben), žáci i TU, - před návštěvou IPS seznámení TU s programem říjen. Práce s žáky a TU 9. ročníků: - sledování nástěnky k volbě povolání, - využívání konzultačních hodin VP, - shromažďování informací o školách a učilištích, - konkrétní informace z IPS (říjen, pro rodiče i ž


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00