Jak na věc


štěpkovač nebo drtič

Jaký zvolit kardan pro štěpkovač?

    V současné době je velmi populární topení dřevem v nejrůznějších formách, zejména přitápění v krbech a využívání zplynovacích poloautomatických kotlů na dřevo nebo topení tzv. kalibrovanou štěpkou v plněautomatických kotlech. Při zpracování dřevní hmoty pro výše uvedené druhy vytápění zůstává stále hodně zbytkového odpadu (větví, křovin apod.), který lze jen těžko uvedeným způsobem využít. Dalším a snad ještě výraznějším zdrojem tohoto materiálu je údržba veřejné zeleně, údržba okolo cest, údržba v okolí vodních toků a nádrží, údržba sadů , železničních tras atd. Velmi významným zdrojem tohoto dřeva se také stávají i plantáže rychle rostoucích dřevin (.japonský topol apod.), které se objevují na nevyužité zemědělské půdě.
    V praxi se osvědčil kardan se střižným šroubem. Je finančně dostupný a profilem těla šroubu lze částečně regulovat mezní kroutící moment. Při přestřižení jednoduše vyměníte šroub za nový.
    Zpracování materiálu probíhá u štěpkovače šnekové konstrukce plynulým způsobem , který nepřenáší žádné rázy na převodové soustrojí. Avšak v některých případech jako je ucpání výfuku nebo vniknutí kamene z kořenů či nějakého cizího kovového předmětu dojde k zastavení stroje a pro tyto případy bezpečnostní prvek doporučujeme.
    Pro štěpkovače R8 a R8-u doporučujeme kardan min. řady 4 (26 kW při 540 min-1, trojúhelníkový profil ) nebo vyšší. Konstrukce našich strojů nevychyluje pracovní polohu o více jak 25st. proto lze volit standardní typ kardanu. Zvedáním štěpkovače v tříbodovém závěsu zjistíte nejmenší délku kardanu . Kardan většinou pořizujeme delší a zkrátíme o cca 5 cm než je minimální délka (abychom při přesné délce kardan neohnuli).


Jaká je délka stěpky a lze ji měnit?

    Při broušení doporučujeme používat papírový lamelový kotouč zrnitosti 60-80. Přes možnosti seřízení dořezu není třeba zvláště ubírat materiál šneku, jde spíše o obnovení ostří.
    Šnek nemá navařované ostří a je v celém profilu vyroben z vysoce otěruvzdorného materiálu. Z toho důvodu doporučujeme jeho broušení cca po zpracování 70 - 100m3 štěpky v závislosti na zpracovávaném materiálu. Minimálně však jednou za sezonu zkontrolovat a zahladit možné narušení ostří od kamínků apod.
    Na námi vyráběné stroje poskytujeme 2 roky záruku. Pro vzdálené zákazníky zasíláme reklamované díly obratem výměnou (zákazník neplatí dopravu ani při zaslání reklamovaného dílu a ani při dodávce nového dílu). V případě dopravy stroje osobně na provozovnu provádíme opravu na počkání při ohlášení předem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00