Jak na věc


adam václav michna z otradovic česká mariánská muzika

Česká mariánská muzika Adama Václava Michny z Otradovic

    12 bratrstvo značně upadlo, Vilém Slavata se svou chotí Lucií Otilií z Hradce však již 29. července 1628 obnovil bratrstvo, uděliv mu nových 14 artykulů, mezi nimiž opakoval i ustanovení, aby při určitých slavnostech církevních»jakož od starodávna bývalo, katolické písně české, zpívati mohli «jinak totiž bratrstvo bylo latinské. 10 Adam Michna byl členem jindřichohradeckého literátského bratrstva. Dokazuje to záznam z 21. dubna 1648, ve kterém se píše, že byl zvolen starším literátského kuru ku pomoci. V roce 1655 udělil plnomocné odpustky literátskému bratrstvu v Jindřichově Hradci papež Alexandr VII. Hned následujícího roku byla založena pamětní kniha»literátského bratrstva Neposkvrněného Početí Blahoslavené Panny Marie, Umučení Páně a Nejsvětější Svátosti Oltářní«a mezi prvními jmény členů roku 1656 do ní zapsanými je jméno Adama Michny z Otradovic a jako příznivkyně bratrstva jeho choti Zuzany Michnové Mar iánské družiny Mariánské družiny (také sodality nebo


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00