Jak na věc


anestezie nezadouci účinky kortikoidu

2. Epidurální anestezie a analgezie

    Na konci operace je ukončen přívod anesteziologických plynů, pacient je vyveden z celkové anestezie, dochází k návratu vědomí, následně je odstraněna kanyla zajišťující dýchací systém během operačního výkonu. Minimálně hodinu po operaci je pacient ještě plně monitorován, buď na tzv. dospávacím pokoji a nebo je ihned převezen na lůžko mezioborové   intenzivní péče či ARO, kde bude po operaci hospitalizován.


Blokády nervových pletení a jednotlivých nervů

    Samotné provedení epidurální anestezie se značně podobá anestezii subarachnoideální. Pozice pacienta je stejná jako u předchozího typu , rozdíl je v cílovém místě aplikace lokálního anestetika: u epidurální anestezie se anestetikum podá do epidurálního prostoru, který je uložen vně prostoru subarachnoideálního, tedy o něco povrchněji (viz. obrázek č. 7). Epidurální anestezii je proto možné provést v kterékoliv oblasti páteře a tím také ovlivnit výslednou oblast znecitlivění. Na našem pracovišti provádíme bederní epidurální anestezii, tedy oblast vpichu a následného znecitlivění je prakticky téměř totožná s anestezií subarachnoideální. Vpich je prováděn speciální epidurální jehlou, která se liší od jehly spinální tloušťkou a zakřivením hrotu. Vzhledem k silnějšímu kalibru jehly je před vpichem provedeno znecitlivění podkoží lokálním anestetikem, aby se zabránilo bolestivosti punkce samotné. Doba nástupu účinku anestezie dolní poloviny těla je oproti subarachnoideální anestezii delší, tr
    Epidurální anestezie je další metodou prováděnou pro rozsáhlejší operační výkony jako celková a subarachnoideální anestezie. Stejně jako u subarachnoideální anestezie není během operačního výkonu vyřazeno vědomí a vnímání okolí.
    Celková anestezie je poskytována k rozsáhlejším operačním výkonům. Jedná se o metodu anestezie, při které dochází k úplnému vyřazení vědomí pacienta, bez vnímání bolestivých a ostatních vnějších podnětů.
    Blokády periferních nervových pletení a nervů využíváme k operačním výkonům na horních a dolních končetinách, kde není třeba dosáhnout znecitlivění celé končetiny, případně kde jiné techniky anestezie nejsou žádoucí vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu klienta. Další  indikací je řešení předoperační či  pooperační bolesti.  Blokádu tak někdy  provádíme i před nebo po celkové anestezii.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00