Jak na věc


anestezie nezadouci účinky kortikoidu

2. Epidurální anestezie a analgezie

    Anesteziologický dohled provádíme u operačních výkonů menšího rozsahu, prováděných v lokálním, tj. místním znecitlivění, kde je přítomnost anesteziologa vyžadována operatérem. Během výkonu provádíme standardní monitoraci základních životních funkcí pacienta, anesteziolog s anesteziologickou sestrou je přítomen operačnímu výkonu a v případě potřeby řeší vzniklé komplikace během operace (alergické, toxické reakce na podané lokální anestetikum atd.)
    Analgosedace je prováděna u menších diagnostických nebo operačních výkonů s cílem vyřadit nebo omezit bolestivé vnímání prováděného výkonu a současným celkovým zklidněním klienta. Zahrnuje podání silných analgetik, tj. léků proti bolesti a léků, které vedou k celkové sedaci, tj. utlumení pacienta. Léky jsou podávány do žilního systému. Dýchání není během výkonu vyřazeno. Současně probíhá monitorace základních životních funkcí. Hloubka analgosedace je volena dle typu prováděného výkonu.
    Na konci operace je ukončen přívod anesteziologických plynů, pacient je vyveden z celkové anestezie, dochází k návratu vědomí, následně je odstraněna kanyla zajišťující dýchací systém během operačního výkonu. Minimálně hodinu po operaci je pacient ještě plně monitorován, buď na tzv. dospávacím pokoji a nebo je ihned převezen na lůžko mezioborové   intenzivní péče či ARO, kde bude po operaci hospitalizován.


Blokády nervových pletení a jednotlivých nervů

    Celková anestezie je poskytována k rozsáhlejším operačním výkonům. Jedná se o metodu anestezie, při které dochází k úplnému vyřazení vědomí pacienta, bez vnímání bolestivých a ostatních vnějších podnětů.
    Epidurální anestezie lze též využít k pooperační léčbě bolesti u rozsáhlejších operačních výkonů, ke zmírnění bolesti během spontánního porodu a k terapii některých cévních onemocnění dolních končetin. Zde se po punkci epidurálního prostoru zaveden skrz epidurální jehlu tenký katetr, který se ponechá několik pooperačních dní zafixovaný náplastí na zádech pacienta a do něhož se jednotlivými dávkami nebo průběžně podává anestetikum. Vnímání bolesti je omezeno nebo potlačeno, citlivost a hybnost končetin není ovlivněna.
    Blokády periferních nervových pletení a nervů využíváme k operačním výkonům na horních a dolních končetinách, kde není třeba dosáhnout znecitlivění celé končetiny, případně kde jiné techniky anestezie nejsou žádoucí vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu klienta. Další  indikací je řešení předoperační či  pooperační bolesti.  Blokádu tak někdy  provádíme i před nebo po celkové anestezii.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00