Jak na věc


angličtina tázací zájmena otázky

Přihlásit se přes sociální síť:

    AnotacePrezentace pro 5. třídu ZŠ speciální k procvičení čtení s porozuměním a k rozvoji vlastivědných vědomostí o bydlení dříve a dnes. Je určeno pro.
    Anotace Pracovní list k procvičení znalostí o zemské kůře, horninách a nerostech AutorDagmar Kaisrová JazykČeština Očekávaný výstup Plynulé čtení s porozuměním.Výchova.
    Název školy: Základní škola a mateřská škola, Hlušice Autor: PaedDr. Vaňková Marcela Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_3C_20_Pronouns.
    VY_32_INOVACE_42. Long formsShort forms Já jsem Ty jsi On je Ona je Ono je My jsme Vy jste Oni jsou TO BE - affirmative I amI´m You areYou´re He isHe´s.
    - tato zájmena se ptají na druh nebo vlastnost podstatného jména - obojí překládáme jako „jaký/který“, ale mají rozdílné použití Zájmeno welche - toto zájmeno se skloňuje v plném rozsahu podle rodu, pádu a čísla - koncovky jsou přitom stejné jako u určitého členu (der, die, das)


Anotace – Otázky Anotace - Pracovní list k procvičení tvoření otázek pomocí tázacích zájmen, překlad vět Autor - Mgr. Martina Kolářová Jazyk - Čeština,

    Texty na těchto stránkách jsou chráněny autorským právem. Mohou být použity pouze pro soukromé, vědecké a výzkumné účely a nelze je bez předchozí smlouvy používat ke komerčním účelům. Při využívání textů musí být vždy uveden jejich zdroj (viz sekci: „jak citovat“). Vyjma standardních citací nelze bez svolení autorů texty dále kopírovat.
    Zájmeno was für (ein) - toto zájmeno se používá v jednotném čísle společně s neurčitým členem, který se skloňuje obvyklým způsobem (rod a pád): was für einen, was für eine, was für ein - v množném čísle je jen jeden tvar was für - tímto zájmenem se ptáme všeobecně na vlastnosti osob nebo druh věci - nemáme přitom na výběr z několika exemplářů
    Anotace - Animals Anotace - Pracovní list k procvičení slovní zásoby Autor - Mgr. Martina Kolářová Jazyk - Čeština, angličtina Očekávaný výstup - Plynulé.
    Poznámka: Zájmena tázací mohou být intenzifikována výrazy jako ever, in the world, on earth aj., např. What ever is the matter? Co se pro pána děje? Who on earth told you that? Kdo ti to pro pána řekl?
    - tázací zájmeno stojí vždy na začátku otázkyPředložky- k tázacím zájmenům můžeme přidat předložku, která stojí před zájmenem - v tom případě předložka rozhodne o pádu tázacího zájmena


Zobrazení stránky za poslední týden

    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    AnotacePracovní list k procvičení znalostí o jednoduchých strojích AutorDagmar Kaisrová JazykČeština Očekávaný výstup Plynulé čtení s porozuměním.Výchova.
    AnotacePrezentace pro žáky k finanční gramotnosti, kvíz finančních pojmů AutorHolomková Lenka JazykČeština Očekávaný výstup Zopakování finančních pojmů.
    Přírodopis – Neživá příroda Koloběh vody Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k učivu o neživé přírodě. Jejím obsahem je koloběh vody. Jednoduchými.
    Anotace Prezentace pro žáky k finanční gramotnosti, seznámení s podobou Eurobankovek. AutorČekalová Sylva JazykČeština Očekávaný výstup Vyjasnění pojmů.
    Anotace – Zápor Anotace - Pracovní list k procvičení způsobu tvoření záporných vět, překlad vět Autor - Mgr. Martina Kolářová Jazyk - Čeština, angličtina.


Prezentace na téma: "Anotace – Otázky Anotace - Pracovní list k procvičení tvoření otázek pomocí tázacích zájmen, překlad vět Autor - Mgr. Martina Kolářová Jazyk - Čeština,"— Transkript prezentace:

    - tázácí zájmena se používají v otázkách doplňovacích, dotazují se po osobě, zvířeti, věci nebo vlastnosti a nelze na ně odpovědět jednoduchým ano/ne - v němčině tato zájmena patří mezi tzv. W-Wörter - všechna začínají na písmeno w Přehled německých tázacích zájmen a jejich překlad:
    PRVNÍ POMOC PŘI ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍCH Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ludmila Jakubcová. Dostupné z Metodického portálu.
    Rozdíl ve významu zájmen welche a was für (ein)- pokud se ptáme na druh či typ osoby, zvířete či věci, použijeme was für (ein)- odpovědí je podstatné jméno s neurčitým členem


4. TVOŘENÍ OTÁZKY S TÁZACÍMI ZÁJMENY

    Zájmena tázací jsou who kdo, what co, jaký, který a which kdo, co, jaký, který. What a which jsou nesklonné, kdežto who má stejné paradigma jako zájmena osobní, tj. má tři tvary: podmětový who, posesivní whose a předmětový whom. Užívání who – whom se však vyvinulo jiným směrem než distribuce podmětových a předmětových tvarů osobních zájmen. Tázací who se v současném jazyce chová jako substantivum. Tvaru who se užívá nejen v podmětu, ale i v předmětu a také posesivní tvar má v mluveném jazyce stejnou formu na [z] jako adnominální pád u substantiv. Rozšíření funkce tvaru who na předmět souvisí s užíváním opisné konjugace v tázacích větách, neboť funkce podmětu a předmětu je rozlišena nepřítomností a přítomností do (viz 8.33), srov. Who sent you there? Kdo vás tam poslal? – Who did you send there? Koho jste tam poslal? Předmětový tvar who se připouští pro běžně mluvený jazyk, avšak ve formálních projevech se vyžaduje v předmětu whom. V běžně mluvě se tento tvar nejspíše vyskyt
    - tato zájmena se ptají na podstatná jména - mezi množným a jednotným číslem zde není rozdíl Zájmeno wer (kdo) - toto zájmeno nahrazuje v otázce podstatné jméno životné (tj. nejčastěji osobu, popř. zvíře) - je stejné pro všechny rody, ale skloňuje se podle pádů

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00