Jak na věc


asociace soukromého zemědělství založení

Asociace mediátorůČeské republiky

    Rok 2015: Členská základna se sešla lx na sněmu v dubnu .Byla zde schválena účetní uzávěrka a zpráva za hospodaření za rok 2014. Členové byli informování o aktivitách asociace, o průběhu zkoušek na zapsaného mediátora a o stížnostech na některé mediátory-nečleny asociace. Asociace je totiž veřejností vnímána jako arbitr mediace, vždy však členové rady vysvětlují, že možnost diskuze o průběhu mediace je možná pouze na základě schválených standardů a etického kodexu mediátora AMČR a pouze se členy asociace. Sněm také schválil nové stanovy asociace z občanského sdružení na zapsaný spolek.
    Rok 2014: Členská základna se sešla na sněmu v dubnu. Byla zvolena nová rada, předseda a místopředseda. Byla schválena účetní uzávěrka a zpráva o hospodaření za rok 2013 . Za čestného člena asociace byl zvolen Ing.J.Jilemický, reprezentující Asociaci na MPO, v rámci práce v platformě pro řešení spotřebitelských sporů. Rada Asociace se sešla v tomto roce 5x a řešila obvyklé administrativní otázky , odpovídala zájemcům a odborné veřejnosti na vše co potřebovali vědět o mediaci, dále řešila úpravu kanceláře, registraci AMČR v obchodním rejstříku a obnovovala akreditace výcviků. Probírala aktuální stav účetnictví, formy spolupráce s institucemi-domácími i zahraničními, diskutovala nad stížnostmi klientů mediace na mediátory nečleny asociace, zejména postup a přístup „mediátorů“ z terénu, připravovala prezentační letáčky a udržovala kontakty a odpovídala na dotazy členů AMČR.


Přihláška do Asociace mediátorů ČR

    Rok 2011: Členská základna se sešla 1 x na mimořádném sněmu v březnu. Sněm zvolil nové členy rady, předsedu,místopředsedu a čestného předsedu AMČR., dále etickou a kontrolní komisi. Schválil účetní uzávěrku za rok 2010, úpravy a doplnění Vnitřního řádu AMČR. Lektoři vyškolili dalších 135 mediátorů, členové realizovali 47 osobních prezentací mediace. Mediátoři realizovali celkem 131 mediací v rámci 249 tříhodinových mediačních jednání a v 113 mediacích strany došly k dohodě.
    Rok 2008 – v tomto roce byl organizován 1 sněm asociace, na kterém bylo přijato 9 nových členů-akreditovaných mediátorů a zhodnocena činnost za uplynulý rok. Na otevřených kurzech mediace bylo vyškoleno dalších 80 mediátorů. Mediátoři realizovali 115 mediací, a to zejména v rodinné oblasti, z ní nejvíce rozvodové kauzy, dále v oblasti firemní, pracovní a občansko-právní. Facilitátoři vedli přes 66 skupinových setkání : jednalo se o schůzky týmů státní správy, neziskového sektoru a privátního sektoru.
    Pokračovala rovněž spolupráce s mezinárodními institucemi jako Světové fórum mediátorů, a staly jsme se členem European Mediation Network Initiative. Kontakty se prohlubovaly i s jednotlivými mediátory z Moldávie, USA, Austrálie a Slovenska.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00