Jak na věc


automatický vrhač míčků pro psy

Automatický kotel PROSAT WE 48 kW

    Kvalitní regulace dokáže spalovat s vysokou účinností i při snížení výkonu pouze na 30 % maxima, takže provozní výkon kotlů se může pohybovat od 4,5 kW do 27 kW. Podávání paliva a množství spalovacího vzduchu je řízeno elektronickou řídicí jednotkou na základě teploty topné vody a spalin. Díky tomu je teplota kotle stabilní a je dosahováno nízké spotřeby paliva, nízkých emisí a delší životnosti výměníku. Pro větší pohodlí je možné k regulátoru připojit pokojový termostat s datovým přenosem, na kterém můžete pohodlně sledovat a nastavovat všechny běžné provozní parametry.
    Nejlevnějším palivem na trhu je uhlí. Jenže kotel na uhlí způsoboval veliké znečištění ovzduší a emisní zákony donutily výrobce k vyvinutí nových technologií, které prodražily výrobu, jinak levných kotlů na uhlí, ovšem splňují emisní limity.
    Jako jediný automatický kotel na trhu obsahuje tzv. čistící tyče. Jednoduchým pohybem tyčí se vyčistí plochy výměníku. Napadané saze a popel jednoduše vysaje vysavač osazený separátorem popela. Kotel je dodáván se separátorem popela a průmyslovým vysavačem Karcher. Díky tomu je prostředí mnohem čistější a provoz bezprašný.


Vytápěcí kotel OGNIWO CLASSIC DS 24 KW

    Unikátní retortový hořák a přísun kyslíku umožňuje pomalejší hoření s vysokou účinností.Důsledkem je minimum popela a vysoká hospodárnost kotle.Rozsáhlá automatizace zajišťuje vysokou ekomičnost provozu a komfort uživatele. Díky konstrukčně unikátnímu výměníku je maximum spalin přenášeno do otopné soustavy. Kotel je proti klasickým typům velmi šetrný k životnímu prostředí a zároveň splňuje veškeré normy na emise. Bezdýmné spalování a emise výfukových plynů jsou několikanásobně nižší než je norma, což je potvrzeno i certifikátem.
    Kotel Florian Bawaria v automatickém režimu umožňuje spalovat uhlí Ořech 2 o velikosti max. 25mm nebo pelety o průměru 6 – 8 mm. Při spalování v automatickém režimu splňuje kotel Třídu 3 dle ČSN EN 303 -5. V nouzovém provozu lze spalovat I dřevěná polena, ale musí se vypnou rotační hořák a nastavit I další parametry na regulaci. Musí se otevřít nouzový kouřovod.Toto spalování má nízkou efektivitu, tudiž se doporučuje používat v omezeném čase.
    Tradice 30 let výroby kotlů Florian Bawaria a použítí nejkvalitnějších materialů je zárukou vysoké kvality a bezpečného provozu. Ve výrobě je použita moderní technologie strojů CNC a svařování průmyslovými roboty. Díky tomu se záruční doba nasvařované spoje a těsnost kotlového tělesa prodloužila na 10 let.
    V naší nabídce máme rovněž automatické kotle na uhlí se zásobníkem. Jako všechny automatické kotle tak i automatický kotel na uhlí, vám zajistí pohodlí a komfort a podle velikosti zásobníků paliva záleží, kolikrát týdně jej budete muset naplnit.


Topenářská expanzní nádoba REFLEX NG 35/6

    Automatický je regulovaná teplota kotlové vody, podávání paliva šnekovým podavačem, přívod vzduchu, ovládání čerpadla, ohřev TUV a další. Lze napojit na pokojový thermostat. Regulátor může pracovat v těchto režimech: automatický, manuálně a takzvaně k udržování (útlum).
    Kotel je vyráběn v pravolevém provedení, takže to, zda zásobník bude namontován vlevo nebo vpravo od kotle lze zvolit až na místě instalace a přizpůsobit tak situaci v kotelně. Zásobník o objemu 240 litrů je pro výkon 20 kW dimenzován na třídenní provoz a pro výkon 15 kW dokonce na pětidenní provoz bez nutnosti doplňování paliva. Objem zásobníku můžete ještě zvětšit pomocí dodávaného nástavce, čímž se jeho kapacita navýší přibližně o polovinu. Kotel tak zaručuje komfortní provoz bez nutnosti častého přikládání paliva.


Automatický kotel TERMO-TECH KRS TECH DUO 39 kW

    Nový ocelový kotel s automatickým doplňováním paliva je určen pro spalování uhlí a dřevěných pelet. Jedná se o první výrobek, u kterého bylo použito zcela nové kotlové těleso prvotřídní kvality a bezpečnosti. Kotel je dodáván ve 3 jmenovitých výkonech – 15, 20 a 25 kW, je tedy vhodný i pro domy s nízkými tepelnými ztrátami. Kotel splňuje 4 emisní třídu dle EN 303-5.
    Retortový hořák funguje na principu spodního podávání paliva. Hoření (spalování) lze přirovnat k hoření v kovářské výhni. Hořák je instalován do spodní části kotlového tělesa. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým dopravníkem (podavačem) do kolena retorty. Zde je vytlačováno vzhůru na kruhový rošt. Retorta je umístěna ve směšovači, do kterého je vháněn vzduch ventilátorem. Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch vháněn do nahořelé vrstvy paliva. Za podpory kyslíku, otáčivá tryska (retortový hořák) mísí palivo, které se lépe spaluje, nic nedusí a nevznikají zbytky. Díky této unikátní trysce je hoření vysoce účinné, je minimum popela a náklady na vytápění jsou výrazně nižší (cca. 25% oproti klasickému kotli).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00