Jak na věc


azylový dům řecká děčín

Předškolní centrum v azylovém domě nebylo podpořeno Ministerstvem školství pro rok 2014

    Ve středu 20. června bude mít široká veřejnost možnost nahlédnout za bránu Azylového domu pro matky s dětmi, který v Mladé Boleslavi od roku 2009 provozuje společnost R-Mosty. Toto zařízení poskytuje, jako jedno z mála v Praze a ve Středočeském kraji, komplexní sociální službu, napomáhající k řešení kritické situace, do které se čím dál více rodin s dětmi dostává.
    Fakultativní komunitní projekt www.husitska.eu. Pokračování úspěšného JobClubu Restart opět v partnerství s Městskou částí Praha 3 a NADĚJÍ. Nový podzemní prostor pro kino, přednášky, svépomocné i moderované skupiny, terapie, dobrá káva.. .
    Dnes (19.12.2013) pořádají R-Mosty den otevřených dveří v Azylovém domě v Mladé Boleslavi v Nádražní ulici č. 43. Pro širokou veřejnost je připraven program s možností návštěvy prostor Azylového domu a podrobných informací o fungování této sociální služby. Během dne budou mít návštěvníci k dispozici občerstvení, pro děti je připraven také program. Toto zařízení poskytuje, jako jedno z mála v Praze a ve Středočeském kraji, komplexní sociální službu, napomáhající k řešení kritické situace, do které se čím dál více rodin s dětmi dostává. Služba je určena primárně matkám s dětmi, které se ocitly v situaci bez přístřeší, bez možnosti nebo schopnosti tuto kritickou sociální situaci samostatně řešit.


Projekt Férové bydlení v Událostech ČT dne 8.3.

    Službu neposkytujeme anonymní formou (uživatel v anonymitě) a osobám, které nesplňují kritéria dle uvedené cílové skupiny, stejně tak osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb.
    Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (odborné sociálně právní poradenství, asistence na úřadech, individuální plánování s uživatelkami)
    Cílovou skupinou jsou matky s nezl. dětmi a těhotné ženy, které ztratily svůj domov nebo musely svůj domov opustit z důvodu ohrožení zdraví nebo života, bezpečí či důstojnosti.
    Více informací o podmínkách a aktuálních možnostech azyl. domu podá Pavlína Radlová. Smlouvu, Poslání, Provozní řád a další dokumenty ke službě najdete v odkazu Ke stažení, v levé části těchto stránek.
    Nabídka dvoudenního programu: Jsem OK, jsi OK pro pracovníky ÚP ČR, sociální pracovníky na samosprávných úřadech, sociální pracovníky v sociálních službách.


Projekt Azylové centrum pro matky s dětmi vstupuje do finální fáze

    Azylový dům R-Mosty se stejně jako naše pražské sociální služby stal součástí krajské sítě. To znamená, že byl uznán potřebným pro klienty v regionu a měl by být nadále podporován Středočeským krajem. Ve spojení s účastí na OP LZZ projektu Středočeského kraje by tak nemělo dojít k extrémním výpadkům ve financování jeho provozu v nejbližších letech
    20. června od 11 hodin pořádají R-Mosty v zahradě Azylového domu komponovaný program s možností návštěvy prostor Azylového domu a podrobných informací o fungování této sociální služby. Během dne budou mít návštěvníci k dispozici občerstvení, vystoupení kapely Benga Show, pro děti je připraven program tvořivých dílenNaposledy upraveno 16. 4. 2015 v 16:13:11 uživatelem Mgr. Jakub Čihák
    Projekt chce být jedním z dílčích poslů myšlenky, že zejména rodiny s malými dětmi nepatří do provizorií a ubytoven, ale do standardních bytů a domů, a že jen plnohodnotný domov přeruší dráhu sociálního vyloučení. Věříme, že jak eticky tak ekonomicky dávají podobné projekty smysl a vyplatí se v dlouhodobém horizontu všem lidem v projektových obcích.


Hledáme novou kolegyni do Azylového domu

    Od 4.1.2013 pokračujeme v projektu miniškolky v azylovém domě. Umožnil nám to projekt nadace NROS a její program Pomozte dětem ze sbírky 14. ročníku. Miniškolka bude v tomto případě rozšířena i o pravidelné volnočasové aktivity pro starší děti klientek azylového domu.
    Zájemce o ubytování se nejlépe osobně - sám nebo v doprovodu (např. v doprovodu rodinného příslušníka, sociálního pracovníka, tlumočníka apod.) může dostavit v pracovní dny v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. do kanceláře sociálního pracovníka azylového domu. Schůzku si může domluvit i telefonicky či emailem na uvedených kontaktech. S sebou si přinese platný občanský průkaz, případně jakýkoliv další doklad prokazující jeho totožnost. Sociální pracovník provede se zájemcem sociální šetření, jehož cílem je zjistit, zda je žadatel shodný s danou cílovou skupinou uživatelů. Pokud tomu tak je, sociální pracovník předá zájemci Žádost o poskytování sociálních služeb, kterou si vyplní a nechá potvrdit svým obvodním lékařem, který doporučí nebo zamítne (např. z důvodu infekční choroby) poskytnutí služby. Následně se již domlouvá konkrétní termín zahájení poskytování sociální služby.


Nové sportoviště v azylové domě

    Sociální služba je financována prostřednictvím projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje", registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207.
    Každá matka může se svými dětmi užívat vlastní pokoj 15 až 25m2, společnou koupelnu, kuchyň a komunitní místnost. V domech je pro klienty zdarma rozveden internet.
    Díky přislíbené finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj z prostředků Evropských investičních fondů (více viz. sekce IPRÚ Mladá Boleslav) a také díky vstřícnosti a podpoře města Mladá Boleslav, započala na přelomu března a dubna rekonstrukce našeho azylového domu. Provoz této služby se přestěhoval do pronajatého hotelu Stefanie v klidné části Mladé Boleslavi.
    Azylový dům má také pokoj pro okamžité příjmy. Pobyt na tomto pokoji je omezen na 5 dní, je zcela zdarma a je určen výhradně matkám v akutní nouzi spojené s ohrožením zdraví vlastním nebo dětí, s domácím násilím nebo jinými mimořádnými situacemi.


Projekt Nebuď ovčan vzdělává v R-Mostech

    S lítostí oznamujeme, že k poslednímu lednu bude ukončen provoz Předškolního centra R-Mosty v Azylovém domě pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi, a to pro klientky AD i veřejnost. Důvodem je nezískání dotace MŠMT pro rok 2014. O případných změnách (seženeme-li jiné sponzorské či dotační zdroje) vás budeme informovat.
    Služba je určena primárně matkám s dětmi, které se ocitly v situaci bez přístřeší, bez možnosti nebo schopnosti tuto kritickou sociální situaci samostatně řešit. „Mimo samotného poskytnutí bezpečného azylu, nabízíme matkám podporu ve všech souvisejících oblastech tak, aby se situace celé rodiny stabilizovala a zlepšovala“, uvádí Mgr. Jakub Čihák, ředitel společnosti R-Mosty. V Azylovém Domě proto funguje sociální pracovnice, provizorní školička pro děti, asistent vzdělávání a zaměstnávání a další služby, mající za cíl zvyšování soběstačnosti matek a zlepšování jejich pozice na trhu práce např. formou rekvalifikačních kurzů a pracovních stáží.


Projekt Dobré bydlo funguje nad očekávání dobře

    R-mosty se v srpnu staly partnerem projektu Nejdřív střecha, projektu, který je určený na bezprostřední podporu jednotlivcům i rodinám, kteří se právě ocitli bez domova na ulici nebo již nějakou dobu na ulici přežívají a projevují aktivní snahu se z ulice dostat. Z peněz dárců se lidem, kteří nemají na základní ubytování hradí poplatky v pobytových zařízeních sociálních služeb a kryjí se tak výpadky, jenž by mohly tyto rodiny a jednotlivce vystavit riziku přespávání "mimo střechu". Projekt je nyní partnerem našeho azylového domu pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi. Naději i panu Sedláčkovi velice děkujeme za spolupráci.
    Týmu R-Mostů se od února 2019 podařilo zprostředkovat nájemní bydlení už sedmi rodinám z Azylového domu, z toho třem z nich v městských bytech zrekonstruovaných díky evropským financím v rámci městského projektu IPRÚ.
    Cílem této služby je podporovat uživatele při zvládání nepříznivých sociálních situací a pomáhat jim v návratu k běžnému způsobu života s co nejmenší závislostí na systému sociální pomoci.
    V Mladé Boleslavi „sídlí“ rovněž náš další nový projekt. Je jím Dobré Bydlo – rozvoj kompetencí pro získání a udržení si bydlení. Společně s partnerem, městem Mladá Boleslav, v něm pracujeme na zlepšení podmínek pro důstojné a standardní bydlení rodin a jednotlivců, kteří jsou ohrožení společenským vyloučením, matek samoživitelek, romských matek a dětí čelících silné diskriminaci na trhu s byty, lidí vycházejících z ústavních a sociálních služeb (dětských domovů, azylových domů, etc.).


Azylový dům pro matky s dětmi R-Mosty se stal součástí základní sítě soc. služeb ve Středočeském kraji

    Motivovat muže bez přístřeší k aktivnímu řešení vlastní nepříznivé situace a pomáhat jim snižovat jejich závislost na systému sociální pomoci. Služba je plánována individuálně, což uživatelům azylového domu umožňuje rozhodovat o dalším způsobu a směřování svého života.
    Využívání dalších technických prostředků zřizovatele dle aktuální nabídky: zdarma využívání internetu přes wifi, mobilního telefonu, počítače v učebně dle otvíracích hodin)
    Posláním služby je poskytnout matkám s nezl. dětmi a těhotným ženám, které jsou v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, přechodné a důstojné ubytování na maximální dobu 1 roku a zároveň jim poskytnout odbornou sociálně právní podporu ve snaze řešit svou nepříznivou životní situaci.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00