Jak na věc


betonova litá podlaha práce ceník

Betonové podlahy ceník - cena podlahy v rodinném domě

     Lité cementové podlahy Litá cementová podlaha FLOORBEX (technické specifikace) je směs o tekutosti F6 a min. tloušťce 50 mm, s obsahem kameniva o velikosti max. do 8 mm. Jedná se o alternativu k anhydritovým potěrům, ale na bázi cementového pojiva, tedy i do prostor, kde hrozí riziko zvýšené vlhkosti. Její významnou vlastností jsou nivelační schopnosti, které umožňují snadné zpracování. Co je litá podlaha? Nivelační cementové potěry nabízejí snadnou aplikaci s běžně dosažitelnou rovinností 2mm/2m a deklarovaných a předepsaných pevností. Rozdíl v pevnosti: U zavlhlých cementových potěrů je pevnost o 30 – 50% nižší než u litých nivelačních produktů a až o 100% vyšší cena za práci. Použití jednoho materiálu: U litých nivelačních potěrů odpadá potřeba hutnění a tím možnosti poškození izolace nebo podlahového topení. Služby: Potěr i lepidlo jsou na bázi cementu a případnou vlhkost snášejí dobře. Odpadá nutnost měření zbytkové vlhkosti podlah specializovanou firmou (CM přístroj), nutnost br
    Separační vrstva - je to oddělující vrstva mezi anhydritem a podkladem. Nejčastěji se používá PE folie, jako separační vrstva může ale sloužit i systémová deska pro podlahové topení a nebo jiný druh (zpravidla dražší než PE folie) materiálu - např. odrazové - reflexní fólie.
    Vzhledem k tomu, že konečná cena podlahy je ovlivněna cenou za dopravu, je nutné na každou akci vypracovat cenovou nabídku - po zaslání potřebných údajů Vám ji rádi zpracujeme.
    Je dobré si uvědomit, že nekupujete věc, ale službu - kvalita služby = kvalita podlahy. Kvalitní službu může nabídnout jen ten, co dělá svou práci proto, že ho baví...
    vyráběné technologií samonivelačních potěrů jsou vhodné jako podkladní vrstva pro většinu finálních krytin. Snižují cenu stavby protože není nutné provádět nákladné vyrovnávání betonové podlahy nivelačními stěrkami ani broušením!


Cena betonové podlahy - zadat nezávaznou poptávku

    se vyrábějí většinou jako samonivelační. Vyráběný produkt od různých výrobců se liší jen minimálně. Anhydritové podlahy jsou ideální pro realizaci těžkých plovoucích podlah, pevnost anhydritové podlahy je vyšší než podlahy cementové a tak je možné ji ukládat v nižší vrstvě. Oproti samonivelační cementové podlaze je výška nižší o cca 10 mm a oproti zavlhému cementovému potěru je to až o 50 mm! V porovnání cena-výkon vychází anhydritová podlaha nejlépe. Díky anhydritové podlaze je možné zvýšit skladbu izolací, sníží se odezva regulace podlahového topení a tím se snižují i náklady na vytápění.
    Tepelná a kročejová izolace - tepelná izolace snižuje tepelnou ztrátu objektu, je důležitá obvzláště u podlahového topení, kročejová izolace zlepšuje akustické vlastnosti stavby - snižuje hluk vznikající mechanickým pohybem.
    Cena nové generace betonových podlah je velmi příjemná, v porovnání s tím jaké výhody Vaší stavbě přináší. Na práci jako takové je možné ušetřit až 70%! Ano, to je rozdíl mezi ukládáním běžné betonové podlahy a samonivelační betonové podlahy.
    Realizace litých betonových podlah se skládá ze třech položek - 1.) Práce - montáž 2.) Čerpání 3.) Materiál. Protože se množí dotazy na cenu cementové lité podlahy, jsou v tabulce uvedeny ceny i u pro tento typ podlah. Ceny v tabulace platí za ideálních podmínek. Ceny jsou uvedeny bez DPH, materiál je včetně dopravy na stavbu. V případě anhydritu pak platí cena jen v případě realizace anhydritové podlahy na připravený podklad - zvýhodněné podmínky realizace!


Související informace s cenou anhydritových podlah

    K ceně anhydritové podlahy nezbytně patří i další položky, které si ale z velké části dokáže zákazník zajistit sám a tak si zajistit výhodnou cenu uložení anhydritové podlahy.
     Splňuje normy: ČSN EN 206-1 TN–ČR 01-2004 Ke stažení: Certifikát systému řízení výroby Prohlášení o shodě Měření obsahu přírodních radionuklidů Dodací podmínky Metodický list – nízké teploty Metodický list – letní betonáž Ostatní: Všeobecné obchodní podmínky Ceník 2018 O betonu Betonářská norma Stupně agresivity prostředí
    V případě kompletních realizací se pak přidávají další položky z ceníku anhydritových podlah, nejčastěji je to separační vrstva a nebo obvodová dilatace. Jsou ale další, týkající se podlahového topení a izolací do podlah. O tom níže.
    Tímto slovem se označuje stavební prvek - umělý kámen. Samonivelační potěry mají z potěrových materiálů k umělému kameni nejblíže. Vyznačují se vysokou pevností v tlaku i ohybu. Tepelná vodivost samonivelačního potěru je několikanásobně lepší než u potěru zavlhlého!


Minimální výška betonové podlahy

    se v občanské výstavbě nahradili anhydritovou podlahou, ale jsou stále místa kde má betonová cementová podlaha co nabídnout. Betonové podlahy na bázi cementu jsou vyráběné v široké škále a s rozličnými vlastnostmi. Nejdražší typ betonové podlahy jsou podlahy průmyslové, které převyšují i cenu anhydritových podlah. Materiál je vyráběn podle přísných norem a výlučně na betonárnách. Další, potěrové samonivelační cementové betony je možné používat jen v interiéru, jsou vhodné pro použité těžké plovoucí podlahy a hodí se do garáží, bazénů, závodních kuchyní a pod. Klasické cementové potěry jsou vhodné i do exteriéru, ale nabízejí oproti samonivelačním potěrům menší pevnosti a tak jsou vhodné spíš na pevný podklad
    se vyrábí ve specializovaných betonárnách - výrobce lité podlahy garantuje - na rozdíl od klasických potěrových betonů - jak pevnost v tahu tak i v ohybu. Lité betonové podlahy mají další řadu výhod, přesvědčte se sami...
    Konečná cena anhydritu je také závyslá na celkové ploše, na které realizace anhydritu probíhá a spotřebě materiálu - ta se líší podle celkové skladby podlahy. Anhydritové podlahy se realizují v tloušťkách od 30 mm (nestlačitelný podklad!!!) do 80 mm.
    Na konečnou cenu anhydritové podlahy má vliv řada faktorů. Tak například cena materiálu - není pevně stanovena a podle lokality a technologie se může cena zásadně měnit a to až v rozsahu několika tisíců Kč na m3. A rozhodně neznamená dražší = kvalitnější.


Ceny anhydritové podlahy od m2 vč. kompletů - materiál v ceně!

    Obvodová dilatace - odděluje svyslou konstrukci od lité anhydritové nebo cementové podlahy. V závyslosti na dalších okolnostech používáme obvodovou diataci 5 mm nebo 10 mm (platí pro RD) tlustou a s navařenou folií nebo bez ní. Také je nutné myslet na dostatečnou rezervu ve výšce, tj. alespoň o 30 mm vyšší než je uvažovaná tloušťka anhydritové podlahy. Používáme dilatace vysoké 100 mm, což je použitelné v 99% případů.


Další položky ceníku anhydritových podlah

     Lité cementové podlahy Litá cementová podlaha FLOORBEX (technické specifikace) je směs o tekutosti F6 a min. tloušťce 50 mm, s obsahem kameniva o velikosti max. do 8 mm. Jedná se o alternativu k anhydritovým potěrům, ale na bázi cementového pojiva, tedy i do prostor, kde hrozí riziko zvýšené vlhkosti. Její významnou vlastností jsou nivelační schopnosti, které umožňují snadné zpracování. Co je litá podlaha? Nivelační cementové potěry nabízejí snadnou aplikaci s běžně dosažitelnou rovinností 2mm/2m a deklarovaných a předepsaných pevností. Rozdíl v pevnosti: U zavlhlých cementových potěrů je pevnost o 30 – 50% nižší než u litých nivelačních produktů a až o 100% vyšší cena za práci. Použití jednoho materiálu: U litých nivelačních potěrů odpadá potřeba hutnění a tím možnosti poškození izolace nebo podlahového topení. Služby: Potěr i lepidlo jsou na bázi cementu a případnou vlhkost snášejí dobře. Odpadá nutnost měření zbytkové vlhkosti podlah specializovanou firmou (CM přístroj), nutnost br

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00