Jak na věc


betonovaní podlahy haly

Posuvné bednění pro betonování obrubníků

    ČSN EN 206-1 Beton - část 1: specifikace, vlastnosti, výroba a shoda uvádí v čl. 5.2.8., že teplota čerstvého betonu v době dodávání nesmí být menší než +5°C.
     Beton je nejběžnější stavební materiál, který je složen z cementu, drobného nebo hrubého kameniva, vody, přísad a příměsí. Jakožto nejrozšířenější stavební materiál, je poptávka po čerstvém betonu prakticky celoroční.
    Betonování za nízkých teplot vychází z poznatků, že při teplotách nižších než + 5°C se hydratace cementu zpomaluje a při teplotách pod bodem mrazu se prakticky zastavuje.
    ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí z r. 1986 je už neplatná. Stanovila, že teplota betonové směsi (čerstvého betonu) nesmí klesnout před uložením do bednění pod +10°C a musí být taková, aby na počátku tuhnutí byla nejméně +5°C. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod +5°C po dobu nejméně 72 hod.
    Česká norma ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí říká, že teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C, dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které může odolávat mrazu bez poškození (obvykle více než 5 MPa).


zajištění teploty betonu při tuhnutí a tvrdnutí - z hlediska složení betonu:

    Princip opatření při betonáži za nízkých teplot je jednoduchý: zabránit promrznutí betonu. Volba vhodného opatření/ ošetřování betonu závisí zejména na:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00