Jak na věc


celkovy uzitek je kladny, mezni uzitek je zaporny

BactoSense, analyzátor mikrobiální kontaminace

    Absorpční provozní fotometr pro měření UV absorbance a barvy vody, piva, nápojů, procesích kapalin. Automatická optická kompenzace zákalu a znečištění sklíček. Možnost měření obsahu organických látek ve vratném kondenzátu.
    Zákaloměr využívající bezkontaktní technologii měření ve volně padajícím paprsku vzorku. Absolutně stabilní, vysoce přesné a bezúdržbové měření zákalu surové vody, vody za čiřičem, za pískovými filtry nebo v upravené vodě.
    Procesní analyzátor (DPD- metoda v souladu s ČSN EN ISO 7393-2) pro měření volného chloru, monochloraminů, dichloraminů, trichloraminů, a celkového zbytkového chloru.
    Zákaloměr pro dvouúhlové měření zákalu piva plně v souladu s požadavky MEBAK. Volitelně měří i barvu piva. Snadná instalace do potrubní přes pouzdro VARIVENT.Vynikající přesnost a stabilita. Extrémně dlouhá životnost.


SWAN Monitor AMI Deltacon Power

    Zcela nový, revoluční a unikátní analyzátor, efektivní nástroj pro včasnou indikaci nežádoucí mikrobiologické kontaminace pitné vody. Za méně než 30 minut analyzátor poskytne informaci o mikrobiální kontaminaci. Operátor nemusí mít žádné speciální znalosti, analyzátor pracuje zcela automaticky a bezodpadově. Lze provozovat jako on-line v procesu s permanentním napojením na vzorek, tak jako dočasně instalované přenosné zařízení, ale také v laboratoři na analýzu přinesených vzorků. Princip měření je průtočná cytometrie.
    Analyzátor kyslíku rozpuštěného ve vodě s automatickou verifikací měřených hodnot pomocí integrované Faradayovy cely. Analyzátor je určen pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku v napájecí vodě kotlů.
    4 parametry měřeny jedním analyzátorem: specifická vodivost, katexovaná vodivost, pH a koncentrace čpavku. Optimální nástroj pro řízení dávkování čpavku do napájecí vody kotlů.
    H-Genie vám poskytne vodík čistoty 99,99% o tlaku 1 až 100 bar a to v množství 20ml/min. až 1000ml/min. Generátor je kompaktní s rozměry dxvxh 36,5cmx34,5cmx46cm a vodík generuje elektrolýzou vody v kvalitě 1-10μS/cm. Lze jej umístit a pracovat s ním v každé laboratoři.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00