Jak na věc


dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí interaktiv

Management území - členění pro účely ochrany přírody - dílčí plochy

    Zahrnují území, kde se, vzhledem ke stavu lesních ekosystémů a územní strategii, předpokládá aplikace rekonstrukčního managementu, který zahrnuje zejména úpravu prostorové struktury, druhové skladby lesních porostů a jejich stabilizaci. Členění na plochy D1-3 zohledňuje rozdílné časové rámce uplatňování rekonstrukčního managementu, který využívá prvky přírodě blízkého lesního hospodaření, proto se způsoby péče mezi plochami D1-3 významně neliší.
    Jelení výběh, který byl uzavřen z důvodu říje je opět přístupný (po dobu otevírací doby NC 8:30-16:00). Ve dnech 23. a 24.10.2019 bude z provozních důvodů uzavřena budova NC Kvilda. Toalety, výběhy a parkoviště budou v provozu.
    Z technických důvodů je do neděle 8.12. uzavřena budova Návštěvnického centra Kvilda. Parkoviště, toalety a rysí výběh jsou v provozu. O znovuotevření budovy NC vás budeme aktuálně informovat.
    Zahrnuje soubor ploch s potřebou vysokého stupně ochrany, které však z důvodu územní strategie, návaznosti na managementová opatření realizovaná v nedávné minulosti nebo rizika ohrožení majetku cizích vlastníků (uvnitř i vně ČR), nelze bezprostředně zařadit do území ponechaného samovolnému vývoji.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00