Jak na věc


dětska kardiologie masarykova nemocnice usti nad l

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

    Ústecký kraj poskytne Krajské zdravotní prostředky na další rozvoj nemocnic. Na snímku (vlevo) hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

    příhody pomocí speciálního nového zařízení – Claret CE ProTM. Jednalo se o první použití tohoto zařízení v České republice.   TAVI (Trans-aortální inzerce chlopně) je nová metoda, která umožňuje léčbu nemocných se závažným postižením aortální chlopně (chlopně mezi levou komorou a srdečnicí) u nemocných s velmi vysokým rizikem kardio- chirurgické léčby.  Výkony se standardně provádí i v České republice a od roku 2008 bylo do současné doby provedeno více než 550 těchto unikátních zákroků. Jako každá invazivní metoda, má i tato možné komplikace. Jednou z nejvážnějších je vznik mozkové příhody (embolizací částí degenerované chlopně do mozku), která může být spojena se závažnou invalidizací, eventuálně i úmrtím pacienta. Různé studie prokázaly výskyt této komplikace ve 30 dnech sledování u přibližně 7% nemocných, a z tohoto počtu se 2/3 komplikací vyskytují během prvních 24 hodin po výkonu. Novou možností, která může významně snížit počet těchto závažných komplikací je metoda „p

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00