Jak na věc


darování oocytů diskuze

Vyhledávání v archivu reportáží

    Od darování je třeba odlišit plnění z pouhé společenské úsluhy. Takové plnění není darováním, je-li z chování stran zřejmé, že se nechtějí smluvně vázat.
    Dárce může darovat třeba i všechen svůj současný majetek a dokonce i svůj budoucí majetek. Smlouva, kterou někdo daruje svůj budoucí majetek, platí však jen potud, pokud nepřesahuje polovinu tohoto majetku. Dárce může darovat také konkrétní věc, kterou ještě nemá. Toto darování je však platné pouze v případě, že se dárce ve smlouvě zaváže věc nabýt.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00