Jak na věc


digitální záznam zvuku

Prezentace na téma: "Záznam zvuku Historie a současnost"— Transkript prezentace:

    Klíčová aktivita:32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada číslo: Výstup číslo:04 19 Autor:Petr Lukáš Vzdělávací oblast:Fyzika Výuková hodina:Zvuková.


Záznam zvuku Historie a současnost

    3 Abychom zvuk mohli převést na digitální data je nutné analogovou (spojitou ) křivku kvantizovat. Tento proces zabezpečuje AD převodník. Ten v pravidelných intervalech zjišťuje okamžitou hodnotu amplitudy signálu přivedeného na jeho vstup. Hodnota amplitudy se vyjadřuje v určitém rozsahu bitové rozlišení. Kvalitu digitálního vzorku určují dva parametry: 1. Vzorkovací frekvence f v udává počet vzorků za jednu sekundu (zvukový vzorek o vzorkovací frekvenci 44,1 khz znamená, že vzorkovací algoritmus odebral při digitalizaci vzorků za jednu sekundu). Čím vyšší vzorkovací kmitočet použijeme, tím více bude zvuk odpovídat realitě. Podle Shannon Kotelníkova teorému platí: f v = 2f max kde f max je nejvyšší frekvence snímaného signálu. 2. Bitová hloubka určuje, jaké množství informací se použije k definici jednoho vzorku. Je určena počtem bitů. Čím větší bitová hloubka, tím lepši je dynamika zvuku (při 8-bitovém kódování převodník rozliší 256 napěťových úrovní hlasitosti a při 16-bitovém kódov
    Elektrolýza Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.


Přihlásit se přes sociální síť:

    5 Landy a pity se čtou pomocí světla laseru, které se odráží od polopropustného zrcadla a prochází mezi dvěma čočkami tak, aby světlo bylo zaostřena na stopu s prohlubněmi. Vlnová délka světla laseru λ = 780 nm. Laserový svazek musí polykarbonátem projít až k pokovené vrstvě, která obsahuje informace zaznamenané na CD. Laser prosvěcuje kompaktní disk zespodu. Laserové světlo dopadá nejdříve na plastový základ disku(polykarbonát) a potom na kovovou vrstvu, která obsahuje zaznamenaná data. Laserový svazek se od landů a pitů odráží téměř stejně. Při odražení se změní intenzita odraženého světla. Světlo odražené od pitů urazí ve srovnání se světlem odraženého od landů geometrickou dráhu kratší o polovinu délky (o čtvrtinu vlnové délky se geometrická dráha světla zkrátí při dopadu na pit a o tuto čtvrtinu vlnové délky bude geometrická dráha kratší při odrazu a z toho plyne, že geometrická dráha světla odrážejícího se od pitů bude o polovinu vlnové délky kratší, než geometrická dráha
    7 Při otáčení disku šroubový závit posunuje celý optický systém směrem od středu disku k jeho okraji. Některá důležitá data digitálního záznamu a reprodukce zvuku: - Poměr vlnové délky světla a výšky pitu: 1,3h = λ/4n - λ je vlnová délka světla laseru - n je index lomu polykarbonátu - h je výška pitu - šířka landu a pitu 600 μm - výška pitu 120nm - hloubka landu 120 nm - vlnová délka světla λ = 780 nm - tloušťka polykarbonátu 1,2 mm - průměr laserového svazku 800 μm


Kvalita převodníků - aneb svět chce být klamán

    2 Digitální záznam zvuku Na všech záznamových nosičích zvuku se více či méně výrazně projevuje zub času. Gramofonové desky se opotřebovaly a nabraly hodně škrábanců, magnetofonová páska, náchylná k přetržení, se často přetrhla a zvuk na ní po slepení pásky už nevykazuje původní kvalitu a totéž platí i když zmíněné nosiče nepoužíváme. Zvuk na nich se časem znehodnocuje. Pro zachování zaznamenaného zvuku je nutné provést digitalizaci analogového signálu nebo provést přímý digitální záznam zvuku. Výhody digitálního záznamu zvuku. - Digitální média budou použitelná za mnoho let - zvuk v digitální podobě budoucnosti má jistotu - Zvuk na digitálních nosičích zůstane stále stejný po mnoho let a častým přehráváním se nebude zhoršovat kvalita záznamu se časem nezkazí - Zvukové nahrávky lze rozšířit bez ztráty na kvalitě záznam lze snadno kopírovat - Zvuk lze zpracovat na počítačích, které dnes představují obrovské možnosti v úpravě zvuku i obrazu digitální záznam lze snadno upravovat - Velké mn
    BUŇKA 1 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.
    Klíčová aktivita:32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada číslo: Výstup číslo:04 18 Autor:Petr Lukáš Vzdělávací oblast:Fyzika Výuková hodina:Zvuková.
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00