Jak na věc


divadlo u hasičů bratrská pokladna online

Policisté v Plzni se zaměřili na chodce

    Památky a komunity – to je hlavní téma pro letošní Dny evropského dědictví,  které se v České republice konají pravidelně od roku 1991. V Přerově budou o víkendu 10. a 11. září otevřeny zdarma tyto památky: Zámek/Muzeum Komenského (neděle: 9-12, 13-17),Farní kostel svatého Vavřince (neděle: 9-18),Městské hradby s fortnou (sobota a neděle: 8-18),Kostel svatého Michala (sobota: 10-12, 14-17, neděle: 15-17),Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje (sobota: 10-12, 14-17, neděle 15-17),Městský park Michalov (sobota, neděle: 6.30-23),Michalov/skleník (sobota:10-12, 12.30-16, neděle: 10-12, 12.30-16),Židovský hřbitov (neděle: 8-17),Farní kostel svaté Máří Magdalény (neděle: 15-17),Památník lovců mamutů (sobota: 10-12, 13-15, neděle: 10-12, 13-15).Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově nabídne komentované prohlídky výstavy Jak semena putují krajinou (neděle: 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00).Hrad Helfštýn, patřící pod Muzeum Komenského, bude zdarma zpřístupněn v neděli od 9 do 18 hod.M
    Kompostárna v Žeravicích, která už druhým rokem zpracovává biologicky rozložitelný odpad, vyprodukovala další várku kompostu, určenou k distribuci. „Pro hnojivo si zájemci mohou přijet od 6. do 19. září – výdej bude probíhat vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 11 do 18 hodin – a to až do vyčerpání zásob. Občané Přerova a místních částí mají možnost si odvézt 300 kilogramů na jednu adresu – respektive na číslo popisné,“ uvedl jednatel Technických služeb města Přerova Bohumír Střelec. Každému bude účtován manipulační poplatek ve výši 150 korun.


Festival Juniorfest v Horšovském Týně nadchl

    Evangelický kostel Děčín IV Podmokly Kostel sv. Františka z Assisi (1858) Husovo nám., Děčín IV Kostel zasvěcený p. Marii Děčín IX, Bynov Kostel zasvěcený sv. Františkovi Xaverskému (1787) Děčín X, Bělá Thunská hrobní kaple sv. Jana Nepomuckého (1835) Děčín IV, Letná (CHrást) Chrám sv. Václava (1783) Děčín V, Rozbělesy Chrám sv. Vavřince (1714) a kaple Nejsvětější Trojice Děčín XXXII, Nebočady Kostel Povýšení sv. Kříže s kaplí p. Marie Sněžné (1691) Děčín I Kostel sv. Václava a Blažeje (původní kostel z r.1368) a kaple p. Marie Sněžné (1726) Děčín I Kostel zasvěcený Nejsvětější Trojici (1831) Děčín XIV, Dolní Žleb Synagoga Děčín patřící židovské obci, celoroční kulturní aktivity, např. koncerty, výstavy Děčín IV, Podmokly www.zidovskaobecdecin.wz.cz
    Kultura | Kultur und Freizeit | Cultural amenities and leisure time Kulturní a vzdělávací zařízení, hudební bary, diskotéky, country zábavy a taneční večery
    V případě, že jste provozovatelem zařízení pro sport nebo relaxaci a máte zájem o zařazení do tohoto seznamu, neváhejte kontaktovat autora článku. Jméno a e-mail naleznete níže (u data poslední aktualizace). Do e-mailu uveďte název, kontakt, provozní dobu, stručný popis a případně přiložte foto.


Zemřel Stanislav Loukota, první porevoluční primátor Plzně

    „Chybí nám skříňky na nádraží. Když přijedu do Přerova, nemám si kam uschovat tašku,“ postěžovala si na červnovém setkání s primátorem „Z očí do očí“ seniorka, bydlící v Beňově. Zástupci města prověřili možnosti a zajistili nákup sedmi plechových skříněk, které budou mít své místo v čekárně autobusového nádraží. Čtyři boxy budou menší, tři větší – a jejich využití bude bezplatné. „Skříňky se budou montovat v průběhu září a město za jejich pořízení zaplatí deset tisíc korun,“ řekl náměstek primátora Pavel Košutek (ANO). Jak dále podotkl, zavazadla si lidé budou moci ukládat po celou dobu provozu čekárny – tedy od pondělí do pátku od 5 do 22 hodin, v sobotu od 7 do 12 hodin a v neděli od 12 do 19 hodin.   
    Stojany na kola, které stojí před přerovským vlakovým nádražím, budou v prvních podzimních dnech demontovány a převezeny do skladu Technických služeb města Přerova. „Chceme vyčistit chodníky v místech, kam se běžně přes zaparkovaná kola nejde dostat,  opravit stojany a také vyřešit cyklovraky, které jsou před nádražím dlouhou dobu – některé možná i roky,“ uvedl náměstek přerovského primátora Petr Měřínský (ANO). 
    Statutární město Děčín žádá občany o účast na procesu konzultací 3. Komunitního plánu sociálních služeb. Zajímají vás sociální služby a programy v Děčíně? Nyní máte možnost zúčastnit se rozhodování o síti sociálních služeb a návazných aktivit v Děčíně a blízkém okolí v příštích letech. Sdělte nám váš názor v procesu konzultací. Zpracování plánu bylo financováno z rozpočtu statutárního města Děčín a z projektu „OD ANALÝZ KE KOORDINACI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DĚČÍNĚ", r.č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00046."


Stojany na kola z prostoru před nádražím zmizí, cyklovraky taky

    Magistrát města PřerovaBratrská 709/34Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2E-podatelna: posta@prerov.euID datové schránky:  etwb5shTelefon: +420 581 268 111IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 
    Statutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.
    Žadatel na základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané území aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní správce inženýrských sítí, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenerovány PDF soubory pro možnost vytištění a doručení svépomocí. Takto vytvořená žádost je v souladu s platnou legislativou.
    Statutární město Děčín | Magistrát města DěčínMírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IVTelefon: 412 593 111, 412 591 111Datová schránka: x9hbpfnePodatelna: posta@mmdecin.cz
    Pondělí:Úterý:Středa:Čtvrtek:Pátek:  8.00 - 11.30  8.00 - 11.30*  8.00 - 11.30  8.00 - 11.30*  8.00 - 11.30*12.30 - 17.0012.30 - 15.00*12.30 - 17.0012.30 - 15.00*12.30 - 14.30* 


Vloupali se na domažlickou benzinku

     Odkazy: www.msmt.cz - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovywww.ceskaskola.cz - Česká škola - web pro základní a střední školstvíwww.vzdelani.cz - Přehledy škol, možnosti rekvalifikací
    Z očí do očí – to je název akce, při které se primátor Přerova Vladimír Puchalský setkává s občany. Ti mu mohou říct svůj názor na fungování města a řešit s ním problémy, dotýkající se Přerova. V pořadí už třetí setkání primátora s Přerovany se uskuteční v pondělí 12. září od 16 hodin v Galerii města Přerova na Horním náměstí.
    Odkazy: www.mzcr.cz - Ministerstvo zdravotnictvíwww.zdravotnictvi.cz - určeno pro odborné pracovníky ve zdravotnictviwww.lekarna.cz - internetová lékárnawww.clk.cz - Česká lékařská komora (dotazy a připomínky či stížnosti na lékaře v našem okrese můžete zaslat na kancelar.dc@clk.cz nebo decin@lkcr.cz)
    U neveřejných evidencí (rejstříku trestů, výpis bodového hodnocení řidičů), je třeba doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. O výpis může žádat zmocněnec, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí. K prokázání totožnosti předloží platný občanský průkaz nebo cestovní doklad. Výpis z rejstříku trestů je možné vydat i cizincům.


U šumavského Stožce jede kvůli závodníkům zvláštní vlak

    Magistrát města Děčín Vám jako novou službu představuje přístup k aplikaci e-UtilityReport, kde je žadatel systematicky veden k vyplnění formuláře pro vytvoření „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“.
    Parkoviště před Meoptou patřilo v minulosti výhradě zaměstnancům podniku. Představitelé Přerova se ale rozhodli otevřít prostor i pro další řidiče – a vešli proto do jednání se zástupci Meopty. „Dohodli jsme se, že bude nastaven nový režim. Od půl šesté ráno do pěti odpoledne bude parkoviště patřit zaměstnancům – a od večera do rána, a také v průběhu víkendu, na něm mohou parkovat i ostatní motoristé,“ uvedl náměstek přerovského primátora Tomáš Navrátil (ANO).


V Plzni se propojí dva úseky cyklostezky

    Od září se znovu zjednoduší cestování hromadnou dopravou. Občané jí budou moci jezdit s jedinou jízdenkou. Ta bude platit ve všech spojích objednávaných Olomouckým krajem, ale také městské hromadné dopravě v Olomouci, Přerově, Prostějově, Šumperku, Zábřehu a Hranicích. K 1. září se do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje bude integrovat šest zbývajících železničních tratí číslo 270, 274, 280, 300 a 330. Na jednu jízdenku bude možné cestovat všemi spěšnými a osobními vlaky, příměstskými autobusy, ale i MHD. Jízdenky si cestující budou moci kupovat na obvyklých místech, tedy u řidičů autobusů, v pokladnách Českých drah i v informačních kancelářích dopravců. Tratě zařazené k 1. září do IDSOK 270 Hoštejn - Zábřeh na Moravě - Olomouc - Přerov - Hranice na Moravě - Polom 274 Litovel předměstí - Mladeč 280 Hranice na Moravě - Hustopeče nad Bečvou 290 Olomouc - Uničov - Šumperk 300 Přerov - Chropyně - Nezamyslice
    K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky.
    Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je projektem, který by měl zjednodušit komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT, je poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.
    Oficiální internetové stránky statutárního města Děčín | Provozovatel: Magistrát města Děčín | Prohlášení o přístupnosti | Zpracování osobních údajů | Administrace


Měl přes tři promile a vyndaval na stůl pistoli

     Odkazy: www.env.cz - Ministerstvo životního prostředí www.cenia.cz - Česká informační agentura životního prostředí http://portal.env.cz - Brána k informacím o životním prostředí www.ippc.cz - Informační server Ministerstva průmyslu a obchodu www.irz.cz - Registr znečišťovatelů v ČR www.ekolist.cz - Deník o životním prostředí www.ekoznacka.cz - Česká informační agentura životního prostředí www.trideni.cz www.ekodomov.cz www.biom.cz
    Zatímco děti ze sedmi přerovských základních škol usedly ve čtvrtek 1. září do lavic, žáci ze Základní školy Za Mlýnem si ještě užívají volných dnů. Protože se budova školy zatepluje a vyměňují se okna, rozhodla ředitelka školy Božena Přidalová už před prázdninami o udělení týdenního ředitelského volna – děti tedy zahájí školní rok až 8. září. 
    Hotelový dům Strojař už byl oficiálně zapsán do majetku města Přerova. Zastupitelé letos v únoru rozhodli, že objekt se 144 pokoji a 369 lůžky koupí – a to za 40,5 milionů korun. Nejsilnější pohnutkou ke koupi objektu nebyla nutnost vlastnit nemovitost, ale obava, aby se z někdejšího hotelu nestala ubytovna pro sociálně slabé. Dům stojí v centru města a o jeho osud vyjadřovali Přerované obavy.


Plzeňák vyhrožoval matce, přitom bodal nůž do dveří

    V případě, že jste provozovatelem nějakého kulturního zařízení a máte zájem o zařazení do tohoto seznamu, neváhejte kontaktovat autora článku. Jméno a e-mail naleznete níže (u data poslední aktualizace). Do e-mailu uveďte název, kontakt, provozní dobu, stručný popis a případně přiložte foto.
    V případě, že máte zájem o zařazení do tohoto seznamu, neváhejte kontaktovat autora článku. Jméno a e-mail naleznete níže (u data poslední aktualizace). Do e-mailu uveďte název, kontakt, stručný popis činnosti.
    Mobilní průvodce - mobilní aplikace města Děčín vás prostřednictvím přehledné mapy města s GPS navigací provede po nejvýznamnějších turistických cílech, přiblíží vám otevírací dobu i kontaktní údaje. Stane se tak užitečným pomocníkem pro každého turistu, který do brány severních Čech, jak se městu přezdívá, zavítá.


Opilec ležel v Blovicích na nádraží a padal do kolejiště

    Perokresby, portréty a ilustrace karikaturisty Václava Šípoše ovládnou Galerii města Přerova od čtvrtku 8. září. Umělec do Přerova přijíždí mimo jiné také se souborem kreseb s hudební tematikou, pořízeným na ostravském kytarovém workshopu. Vernisáž v 17 hod bude předcházet slavnostnímu ukončení festivalu Hudební léto na hradbách a zahájení čtvrtého ročníku Blues nad Bečvou, o něž se postará anglický blues-rockový kytarista Will Johns v 19 hodin na outdoorovém pódiu nad řekou Bečvou.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00