Jak na věc


fakultni nemocnice hradec kralova neurologie

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

    13 ústav soudního lékařství přednosta zástupce přednosty pro LP vedoucí laborantka doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA MUDr. Miroslav Šafr Hana Jindrová Tkáňová ústředna vedoucí lékař vedoucí laborantka MUDr. Pavel Měřička, Ph.D. Jitka Jirušková ústav klinické imunologie a alergologie přednosta zástupce přednosty pro LP vedoucí laborantka prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. MUDr. Irena Krčmová, CSc. Milena Jarošová ústav klinické mikrobiologie přednosta doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc. do MUDr. Vlasta Štěpánová, Ph.D., pověřena výkonem funkce od doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. od zástupce přednosty pro LP vedoucí laborantka MUDr. Vlasta Štěpánová, Ph.D. Mgr. Miroslava Förstlová Oddělení centrálních sálů a sterilizace vedoucí lékař MUDr. Karel Kabeláč do MUDr. Vladimír Brzek, Ph.D. od vrchní sestra Ing. Bc. Zuzana Holečková do Olga Lochmanová, pověř. výkonem funkce od ústav klinické biochemie a diagnostiky přednosta zástupce přednosty pro LP vedoucí laborantka MUDr. Ladislava Pavlíková


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00