Jak na věc


farma u prokopů humpolec lužická

Zemědělská společnost s 1000 ha, Plzeňsko

    Jednou z prodaných nemovitostí byl také původní zbytkový statek na místě gotické tvrze z 15. stol. v okrese Litoměřice. V objektech se v době prodeje aktivně provozovala hospodářská činnost - chov skotu ve stájích, sklady, kanceláře... Součástí nabídky bylo též 110ha zemědělských pozemků - orné půdy, sadů, z velké části celistvých. Prodáno
    Další prodanou nemovitostí byl i statek v centru klidné obce v okrese Kladno - obytné stavení se dvěma křídly hospodářských budov, nádvoří, navazující louka. Součástí nabídky bylo 17 ha pozemků v katastru obce.Prodáno
    Kurz je pro nenaplněnou kapacitu zrušen! Dvoudenní kurz šití bot je skvělá příležitost, jak si odpočinout od všedních starostí, objevit své kreativní dovednosti, setkat se stejně naladěnými lidmi a jako bonus si odnesete boty, ve kterých se budete báječně cítit a které si designově upravíte přesně podle svého vkusu! Pod vedením lektorky Denisy Skalické zvládne tyto boty na kurzu ušít úplně každý! Přihláška předem nutná! Těšíme se na vás
    Nového majitele jsme nalezli i pro velmi pěkný statek v okrese Klatovy. Součástí nabídky byly rozsáhlé obytné i hospodářské budovy po rekonstrukci z roku 2005, špejchar, kolny, odchovna mladého dobytka a bývalá drůbežárna, 42 ha pozemků v katastru obce a rybník.Prodáno


Farma 500 ha, rostlinná a živočišná výroba, jižní Čechy

    přízemí s výhledem na Blaník / 2 osoby + 2 přistýlky / vstupní místnost, velký obývací pokoj s kuchyňkou a jídelním stolem, koupelna (sprchový kout + WC)
    Milí přátelé, představujeme vám Klínecké kozlíky! Spolek vznikl na základě dlouhodobé poptávky ze strany rodičů po dalších aktivitách pro děti. Více zde.
    Současný poplužní dvůr položený v jihozápadní části vsi je renesančního původu a některé budovy si dosud uchovaly i zbytky sgrafitové výzdoby. V jihovýchodním nároží dvora stojí obdélná patrová budova s ozdobnými štíty a sgrafity zdobenou venkovní fasádou, kterou lze označit jako tvrz. Její podrobnější historii a architektonický vývoj ale může objasnit pouze stavební průzkum.
    Součástí nabídky statku v okrese Tachov byly zachovalé a obývané budovy statku tvořící realitivně ucelený dvůr a dále nenavazující pozemky o celkové výměře 95 ha v lokalitě. Nemovitosti se nacházely v oblasti vhodné spíše pro extensivní hospodaření, velou část pozemků tvořily louky pastviny nebo orná půda v horší kvalitě.Prodáno


43 ha orné půda, okr. Mladá Boleslav

    Nového majitele jsme nalezli i pro areál statku v okrese Pelhřimov. Součástí nabídky byly budovy statku ve velmi špatném stavu odpovídajícímu dlouhodobému neužívání nemovitosti a dále přilehlé zemědělské a lesní pozemky o výměře 42 ha.Prodáno
    Zajistili jsme prodej statku ve velmi špatném stavu na Sedlčansku. Nemovitosti se nacházely v klidném prostředí na konci obce. Jednalo se o částečně uzavřený dvůr - obytnou budovu, chlévy s klenutými stropy, velkou stodolu a výběh přímo na pastvinu. Pozemky pak přímo navazovaly na statek.Prodáno
    V červenci 2010 se uskutečnil prodej zachovalého statku s 57 ha v okrese Mělník. I přes velmi krátkou dobu, po kterou bylo možné nemovitost nabízet (méně než 3 měsíce), se prodej uskutečnil za cenu o 40% vyšší oproti nejvyšší přímé nabídce. Prodáno
    Jedním z nedávno realizovaných obchodů byl prodej rozlehlého statku s 54 ha v okrese Litoměřice. Kromě rozsáhlých navazujících pozemků byla součástí této nabídky i architektonicky zajímavá vila - kopie francouzského zámečku. Prodáno
    Milí přátelé, v sobotu 9. listopadu pořádáme tradiční lampiónový průvod. Předtím ale bude otevřena výtvarná dílna, kde si děti budou moci vlastní lampión vyrobit. Více informací v pozvánce. Těšíme se  na vás


Prodej zemědělské akciové společnosti 400 ha

    Vyjádření prodávajícího: Spolupráce s firmou FARMY.CZ na prodeji rozsáhlých zemědělských nemovitostí byla velice efektivní, rychlá a vysoce profesionální. Od prvého kontaktu počátkem června (soupis nemovitostí, představa o prodejní ceně, …) zprostředkovatel během cca jednoho měsíce nalezl zákazníka, došlo k dohodě o ceně a dalších podmínkách. Zprostředkovatel aktivně pomáhal dalšímu postupu. Celkově velká spokojenost se službami společnosti FARMY.CZ.
    Výhodou této nabídky menšího statku s pozemky v okrese Pelhřimov byla především dobrá dopravní dostupnost v blízkosti D1. Součástí nabídky byly budovy statku na kraji obce na pozemku v mírném svahu - menší obytné části, navazující bývalé hospodářské části, bývalá kovárna, stodola. Všechny budovy byly dlouhodobě nevyužívány a bohužel ve velmi špatném stavu. V nabídce byly zahrnuty i zemědělské a lesní pozemky o celkové výměře 13,5 ha.Prodáno
    Milí přátelé, zveme vás na tradiční akci na farmě. Přijďte se se svými dětmi či vnoučaty podívat, jak se staráme o naše zvířátka, poznejte naše nejmladší telátko a nebo si zkuste podojit kozu!
    Milí přátelé, v sobotu 2. listopadu budou na mnoha místech svítit lampióny a jiná světýlka, ale u nás se bude létat! S draky, samozřejmě. Přijďte na drakiádu a vyhrajte pěknou cenu v některé ze tří kategorií. Občerstvení bude připraveno, stejně jako zázemí vytápěného sálu. Těšíme se na vás


Farma přes 900 ha, intenzivní rostlinná výroba, střední Čechy

    Přízemí u bazénu / 2 osoby + 2 přistýlky / samostatná terasa, vstupní místnost, předsíň s kuchyňskou linkou, koupelna (vana + sprchový kout), samostatné WC, samostatný vchod k bazénu.
    1. posch. s výhledem na Blaník a do výběhů zvířat ve Farma-parku/ 2 osoby + 2 přistýlky / předsíň s kuchyňskou linkou, koupelna (sprchový kout), samostatné WC
    Realizujeme i výběrová řízení na pronájem větších výměr půdy - pouze malý příklad z posledních výběrových řízení: cca 200ha na Plzeňsku, cca 70ha na Nymbursku - v obou případech jsme nalezli zájemce s nabídkou několikanásobně vyšší než stávající.Pronajato
    Milí přátelé, zveme vás do další otevřené keramické dílny s vánoční tématikou. Přijďte si se svými dětmi „zapatlat“ a užijte si tak společnou tvořivou hodinku. Registrace není nutná. Více informací v pozvánce. Těšíme se na vás
    Zajistili jsme prodej orné půdy 40ha v okrese Mladá Boleslav. V blízké oblasti jsme dále zajistili několik dalších úspěšných prodejů za velmi zajímavých podmínek pro prodávající.Prodáno


56 ha orné půdy, Mladoboleslavsko

    Předmětem prodeje byl rozsáhlý samostatně stojící statek na Kladensku - obytný dům, hospodářské budovy, památkově chráněný špýchar a navazující celistvé pozemky o výměře 80ha. Veškeré nemovitosti byly ve velmi špatném technickém stavu a dům byl obsazen nájemníkem.Prodáno
    1. posch. s výhledem na Blaník a do výběhů zvířat ve Farma-parku / 2 osoby + 2 přistýlky / předsíň s kuchyňskou linkou, koupelna (sprchový kout), samostatné WC
    Výše uvedené nemovitosti jsou jen výběrem z uskutečněných obchodů. Naše zkušenosti jsme uplatnili v řadě dalších realizovaných obchodních případů. Výsledkem naší specializace a praxe je prodej nemovitosti za podmínek pro vlastníka - klienta maximálně výhodných.
    Ojedinělá nabídka pozůstatků velkého statku na samotě s 55ha pozemků včetně 2 rybníků - ideální příležitost pro vybudování venkovského sídla nebo farmy v absolutním soukromí.Prodáno
    Nabídka původního statku v okrese Praha-východ byla atraktivní především pro výbornou dostupnost lokality z hlavního města. Nemovitosti byly čerstvě zrekonstruované a vhodné pro trvalé bydlení početné rodiny, případně pro poskytování ubytování.Prodáno


Statek, vesnický dům, 24 ha polí

    Najít nového majitele se nám podařilo i pro neobvyklou budovu statku s původním pivovarem v okrese Rakovník, který sloužil svému účelu až do roku 1942. Nový majitel zakoupil objekt se záměrem vytvoření školícího střediska a také zamýšlel obnovit původní funkci - výrobu piva.Prodáno
    Mladší sídlo vzniklo v Otrybech někdy v průběhu 16. století a osoba stavitele ani důvody vedoucí k jeho vzniku nejsou dnes zřejmé, neboť ves i s celým zbožím příslušela již od r. 1471 k blízkému Šternberku.
    Vesnický dům s dvorem v centru větší obce v okrese Kolín. Tato nabídka zahrnovala objekt statku (obytná budova a hospodářské budovy) se zahradou a sadem a dále 24ha orné půdy v blízké lokalitě.Prodáno
    Budovy původního rozsáhlého statku se nabízely v okrese Louny - architektonická památka Ústeckého kraje - obytná vila, navazující hospodářské budovy - chlévy, stodoly, dílny, čerpací stanice, váha, atd... V tomto případě se jednalo o prodej pouze budov bez pozemků.Prodáno


Farma 900ha s bioplynovou stanicí, okr. ČB

    Již řadu let je otrybské sídlo sídlem FARMY zaměřené především na chov drůbeže a prasat. Stavba svou lokalitou a vnitřní strukturou dává ideální podmínky pro chov. Prioritou současného majitele a provozovatele farmy Ing. Martina Malého je zdravý růst zvířat z prostředků české úrody. Obiloviny, které jsou podkladem krmných směsí jsou rovněž pěstovány v lokalitách otrybského sídla. Pěstovnání obilovin, tvorba krmných směsí a celý chov zvířat je podroben přísnému dodržování všech standardů a postupů, tak aby bylo dosaženo co nejvyšší užitkovosti a kvality dodávaného kuřecího a vepřového masa.
    Součástí této nabídky z okresu Kladno byly rozsáhlé budovy statku, původní historické tvrze, se zemědělskými pozemky o rozloze 57 ha. Obytná část s nájemními byty (užívaná nájemníky) i ostatní budovy byly ve špatném technickém stavu. Zemědělské pozemky nenavazovaly na budovy a nacházely se v několika katastrálních územích.Prodáno
    Zveme Vás na třetí ročník soutěže nejen o nejlepší tlačenku. Soutěže se mohou zúčastnit řezníci, amatéři, kuchaři a další nadšenci tlačenek. Minimální hmotnost vzorku je 1/2 kg. Přijímáme všechny druhy tlačenek, aspiky, sulc, sladké varianty… Hodnotit bude odborná porota i veřejnost. Těšíme se na vás! Pozvánka
    Farma Otryby se nachazí v lokalitách nedalekého Českého Šternberka, přibližně 1,5 km od Soběšína, v okrese Kutná Hora. Přímé sídlo farmy je v otrybském panském sídle.


Usedlost na Benešovsku - 30 ha, lesy, rybník

    Milí přátelé, zveme vás na tradiční dýňování na farmě. Česká vás spousta dobrot a zábavy. A jako každý rok vyhlašujeme soutěž o nejlepšího strašáka (strašáka nám doručte do pátku 4. 10.) Těšíme se na vás
    Koplex ucelených zemědělských a lesních pozemků bez budov o celkové výměře cca 320ha jsme nabízeli v okrese Plzeň-sever. Z celkové výměry bylo cca 180 ha zemedělských pozemků, převážně orné půdy, zbytek lesní pozemky.Prodáno
    Hospodářské budovy v malé obci v okrese Tábor se také nabízely ve velmi špatném technickém stavu a určené spíše k demolici. Výhodou nabídky bylo 33 ha ucelených pozemků navazujících přímo na hospodářské budovy a rybník pro rekreační rybolov o výměře cca 1ha.Prodáno
    Statek v okrese Louny - součástí nabídky byl obytný domek a rozsáhlé hospodářské budovy - původní kravín z 19 století, novější kravín a původní špejchar. Všechny budovy byly ve velmi špatném technickém stavu poznamenané předchozím socialistickým hospodařením. Součástí nabídky bylo také 50 ha pozemků částečně navazujících na areál budov.Prodáno
    Milí přátelé, přijďte si se svými dětmi či vnoučaty užít zábavné odpoledne na farmu. Čeká vás spousta zábavy a dobrého jídla a pití. Těšíme se na vás


Areál bývalého velkostatku se 147 ha u Kolína

    Společnost FARMY.CZ se již od roku 2004 specializuje výhradně na zemědělské nemovitosti různého rozsahu a stavu - menší i velké, rekonstruované i zdemolované, pěkné i ty "ošklivé".... a pro každou se vždy snažíme najít nejlepšího kupce.
    Přispěli jsme také k prodeji zámku a přilehlé hospodářské budovy s pozemky o výměře 75 ha. V tomto obchodním případě jsme poskytovali poradenství investorovi a zajišťovali další nákup rozsáhlých pozemků v okolní oblasti. Nemovitost je v současné době nově zrekonstruovaná a poskytuje kvalitní ubytovací služby.Prodáno
    přízemí s výhledem na Blaník / 2 osoby + až 5 přistýlek / samostatná ložnice, vstupní hala, velký obývací pokoj s krbem a kuchyňkou a jídelním stolem, koupelna (sprchový kout), samostatné WC,
    Součástí této zajímavé nabídky byly především zemědělské pozemky (40 ha) a lokalita, kde již od 14. století stával hospodářský dvůr. Toto místo bude snad díky novému majiteli opět citlivě oživeno.Prodáno

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00