Jak na věc


farnost ostrožská nová lhota

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SKŘÍPOV

    Farnost ve Štěpánovocích byla založena pravděpodobně roku 1357. Poté patřila po dlouhou dobu filiálně k obci Ledenice, obnovena byla roku 1738. Matriky v této farnosti jsou zachovány až do roku 1697. Štěpánovický kostel Nanebevzetí P. Marie je původem gotický z konce 13. století. V 15. století byl vypálen a znovu zrekonstruován.
    VĚNUJTE, PROSÍM, POZORNOST DŮLEŽITÝM INFORMACÍM OHLEDNĚ SOUČASNÉ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ KORONAVIRU V ZÁLOŽCE AKTUÁLNĚ
    Farnost je samostatná a patří k děkanátu Konice. Farní kostel je zasvěcený Nanebevstoupení Páně. Postavili ho němečtí obyvatelé v roce 1780. Kostel není dotčen žádnými moderními úpravami. V současnosti je po rekonstrukci fasády. Více informací o kostele, faře a kapli sv. Anežky naleznete zde.
    První zmínky o lišovské farnosti pocházejí z roku 1365, kdy z města odchází její správce Bedřich. Lze tedy říci, že farní společenství bylo v Lišově již v době vzniku města (první zmínka o městu Lišov pochází z roku 1334).


Římskokatolická farnost Dolní Slověnice

    Pod farnost ve Slověnicích spadají obce Dolní a Horní Slověnice a Dunajovice. Založení farnosti se datuje k roku 1384. Poté byla slověnická farnost přifařena pod město Lomnice nad Lužnicí, obnovena byla teprve roku 1858. Matriky jsou zachovány až do roku 1702. Hlavním kostelem ve farnosti je kostel zasvěcený sv. Mikuláši a Linhartu, který byl vystavěn v druhé polovině 13. století.
    Kostel sv. Víta se začal stavět v roce 1556 a původně měl sloužit ultrakvistům. Katolická farnost začala fungovat v 1. polovině 17. století. Budova fary byla postavena roku 1640. Vlastní matriky jsou vedeny od roku 1658.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00