Jak na věc


flexotiskové stroje

Zobrazit kontaktní údaje tohoto inzerátu

    Další možné rozdělení flexotiskových barev lze provést z hlediska vhodnosti jejich aplikace na různá tisková média. Velká rozmanitost obalových materiálů a také neustále se zvyšující nároky, které jsou na ně kladeny, se odrážejí ve zvyšování požadavků na vlastnosti a kvalitu tiskových barev. Plnění těchto požadavků je možné zajistit pouze formou jejich specializace a stále striktnějšího rozdělování z hlediska vhodnosti aplikace na různé druhy tiskových substrátů a následně kladených nároků na tyto potištěné materiály. Tím ale výrobcům obalových prostředků potiskovaných flexotiskem vznikají určité problémy, které spočívají v tom, že vhodnost použití určitého druhu barev pro daný potiskovaný materiál by měl určit odborník na základě svých zkušeností, technických parametrů barev i tiskového média a nároků kladených na výsledný potisk. Existují sice určité barvové systémy, jejichž univerzálnost je poměrně značná, ale v každém případě je třeba opravdu důkladně posoudit, jestli určitý druh b


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00