Jak na věc


flexotiskové stroje

Zobrazit kontaktní údaje tohoto inzerátu

    Specifické flexotiskové barvy musí být používány také k potisku dalšího druhu fólií – PVC. Tyto fólie jsou ale v obalářském průmyslu používány stále méně, takže zabývat se jejich potiskem přestává být aktuální.
    K přípravě a vyhodnocení barevného odstínu dnes existuje celá řada moderních systémů. To znamená, že při přípravě tiskové barvy z hlediska odstínu je možné využít řadu technických možností, i když subjektivní hledisko a praktické zkušenosti tiskaře stále ještě hrají nezastupitelnou roli. Při posuzování barevných odstínů je ale třeba si uvědomit, že ne každého odstínu je možné dosáhnout při zachování všech požadovaných vlastností a odolností potisku. Při volbě a zadávání barevných odstínů je proto třeba vždy pečlivě zvážit, jestli každá složka barvy, jedná se především o pigmenty, má vlastnosti požadované zadavatelem potisku obalového materiálu.
    Zvláštní skupinu tvoří tzv. UV barvy, jejichž zasychání, respektive vytvrzování, je aktivováno UV zářením. Vytvrzování UV barev je v podstatě chemický proces polymerizace. Výhodou těchto barev je vysoký podíl sušiny, což je při jejich tiskové aplikaci spojeno s řadou předností.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00