Jak na věc


formulař na zřizení veřejneho parkoviště na obec albrechtice u českého těšína

ROK Integrace obcí. Vývoj obyvatelstva

    2 Roční přirozený přírůstek činí 16 obyvatel = 0,81% Migrace obyvatelstva Migrace obyvatelstva : rok počet odhlášených počet přihlášených + přírůstek - úbytek Roční úbytek 14 obyvatel = 0,74% Vývoj obyvatel : v roce v roce v roce v roce Je pravděpodobné, že veškerý přirozený přírustek nezůstane v obci, ale dojde k částečné emigraci do měst, sídlišť. Možná, že se projeví zájem u městského obyvatelstva o výstavbu rodinných domků na vesnici, takže nelze s určitostí předpokládat přírustek nebo úbytek obyvatelstva. Dle úPR se předpokládá stav obyvatelstva r roce v roce Pravděpodobně se počet obyvatel v budoucnu bude stabilizovat na obyv. V době letní sezóny se zvyšuje počet obyvatelstva trojnásobně, až na Z hlediska urbanistické struktury bude při zpracování SúP (směrný územní plán) obce brán zřetel na funkční a prostorovou skladbou obce. Z hlediska funkční skladby je nutno se zaměřit na centrální část obce, dopravní systém a plochy pro rekreační využití. Řešení se zaměří na rekonstrukci dn


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00