Jak na věc


geneticka onemocnění nervů

Degenerativní onemocnění páteře

    Neuralgie trojklanného nervu je onemocnění charakterizované nesnesitelnými intenzivními bolestmi poloviny obličeje nebo jeho části. Záchvaty bolesti jsou často spuštěné dotykem určité části obličeje nebo ústní dutiny. Příčina onemocnění souvisí s anomálním kontaktem některé z moz…
    Každý rok v České republice onemocní nádorem mozku zhruba 700 lidí, přitom jeho výskyt je častější pro dvě věkové skupiny – děti do pěti let a dospělé po šedesátém roku. Primární mozkové nádory tvoří značně různorodou skupinou. Nejčastěji ale vznikají z buněk podpůrné mozkové tká…
    Vkládání komentářů do fóra je funkční. Registrace nových uživatelů byla opět spuštěna. Děkujeme všem, kteří měli trpělivost vydržet výpadky webu. Údržba a technická podpora funguje na dobrovolnické bázi.
    Polytrauma je mnohočetné sdružené poranění několika orgánových systémů nebo tělních oblastí spojených s postižením základních životních funkcí – dýchání, oběhu, vědomí a vnitřního prostředí, které vedou k bezprostřednímu ohrožení života. Je-li navíc součástí polytraumatu poranění…


Život s dětskou mozkovou obrnou

    Myasthenia gravis je nervosvalové onemocnění, kdy dochází k nadměrné svalové slabosti a unavitelnosti. Onemocnění není příliš časté, není však ani zcela vzácné. Již před více než čtyřiceti lety odborníci zjistili, že je způsobují patologické protilátky, které zhoršují funkci rece…
    Dynamické stabilizace páteře jsou jednou z nejnovějších metod chirurgické léčby. Jejich vývoj začal v 80. letech minulého století. Technologickým zdokonalením implantátů a využitím nových miniinvazivních přístupů k páteři dosáhl tento obor rozmachu. Existuje několik typů dynamick…
    Centrum pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění je jedním z 8 center v České republice zaměřených na tuto problematiku. Centrum slouží jako superkonsiliární a výukové pracoviště v oboru elektromyografie a diagnostiky, léčby neuropatií a myopatií. Vyšetřujeme pacienty jak ze spádové oblasti z Prahy, tak i pacienty, které odesílají kolegové z celé republiky k superkonsiliárnímu vyšetření. Podíl superkonsiliárních vyšetření dosahuje v posledních létech cca 10-13 %.


ALS - degenerativní onemocnění míchy

    Mozková příhoda – říká se jí také mrtvice – se po nemocech srdce a zhoubných nádorech řadí na třetí místo v nejčastějších příčinách úmrtí. V České republice utrpí centrální mozkovou příhodu přibližně třicet tisíc obyvatel za rok, čtyřicet procent z nich na ni do jednoho roku umír…
    Mgr. Miroslavu Kudláčkovi je 40 let. Má dětskou mozkovou obrnu, chodí s obtížemi, hůře mluví. Přes svůj těžký hendikep úspěšně absolvoval Fakultu sociálních věd UK, v současné době dokončuje doktorandské studium. Se svým postižením se vyrovnává velmi odhodlaně, jako sociolog zkou…
    Centrum spolupracuje a využívá služeb  dalších odborníků jak v Thomayerově nemocnici (z revmatologie, genetiky, psychologie, logopedie, rehabilitačních pracovníků, sociální pracovníky, nutriční specialisty) tak i mimo nemocnici. (bioptickou laboratoř, genetická pracoviště po celé republice, Ústav dědičných a metabolických poruch).V centru pracuje 5 lékařů a 2 laborantky.
    Spánek patří mezi základní lidské potřeby. Potřeba délky spánku je individuální, je ovlivněna geneticky a řadou dalších faktorů. U zdravých dospělých jedinců se pohybuje mezi sedmi až devíti hodinami denně, někteří lidé se ale i po pěti hodinách cítí odpočatí. Zrychlující se živo…


Genetické neuromuskulárních onemocnění

    Svalové dystrofie jsou genetická onemocnění, která se projevují jako postupné ochabování svalstva. Průběh jednotlivých forem dystrofií je různý. Nejčastější a nejkrutější formou je Duchennova svalová dystrofie (DMD), která se vyskytuje v populaci přibližně u jednoho chlapce na tř…

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00