Jak na věc


hasičské diplomy ke stažení

Galaodpoledne hasičského sportu 2017

    Tvůrci se nezaměřili pouze na profesionální stránku života hasičů, ale nahlédli i do jejich soukromí. Odhalili tak, jaké osobnosti skrývá liberecká požární stanice a jak tito každodenní hrdinové tráví čas, pokud zrovna nechrání zdraví, životy či majetek. Divák uvidí i každodenní rutinu požární stanice. Liberečtí hasiči navíc pojali samotný poplach poněkud neobvykle. „Jeden z navrhovaných názvů seriálu o hasičích byl - Když se ozve Krakonoš. Hasiči totiž tuto větu velmi často vyslovovali. Brzy jsme pochopili proč. Jako předpolí samotného poplachu se totiž v liberecké stanici z ampliónů ozývá znělka z Krkonošských pohádek. To proto, aby se hasiči nepolekali a v klidu se soustředili na samotný poplach, který se spouští až po ‚Krakonošovi‘,“ popisuje režisér cyklu Jiří Fedurco.
    „Proniknout do života profesionální hasičské stanice nebylo nic jednoduchého. Každý její pracovní den je úplně jiný, práce je nesmírně těžká, nebezpečná, psychicky náročná a výrazně ovlivňuje i běžný život všech našich hrdinů. Přesto doufám, že se nám podařilo být věrně u toho, abychom divákům zprostředkovali nevšední zážitek ze zásahu,“ říká kreativní producentka Martina Šantavá.
    Hasičská stanice Liberec je bodem, který ochraňuje prakticky celé Liberecko, neboli slangově – Zónu Sever. Pracuje v ní 60 chlapů, kteří jsou ve třech směnách, 24 hodin denně, přichystáni zachraňovat náš majetek, zdraví i životy. Jeden rok, přes 12 dlouhých měsíců, jsme s nimi byli takřka denně. Sledovali jsme, jak pracují, žijí a připravují se být vždy tam, kam se ostatním moc nechce. Sledovali jsme, co všechno musejí umět, co musejí obětovat a co to vlastně znamená být hasič. Jaké je to žít s přísahou, že pro záchranu ostatních jsem ochoten kdykoliv položit i vlastní život.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00