Jak na věc


hloubka dezénu nové zimní pneumatiky v německu

FALKEN ze 914 225/60 R17 99H TL, letní pneu, osobní a SUV

    Manipulace s hloubkou ostrosti je nevyhnutelnou součástí fotografie. V části "Oko a objektiv" je mezi nectnostmi našeho zrakového systému uvedena i subjektivní nepřítomnost této veličiny v okem vnímané realitě. Mysli na to a využívej proměnlivé hloubky ostrosti k pozitivnímu ovlivnění svých fotografií - a na druhé straně - vyhýbej se momentům, kdy špatně zvolená hloubka ostrosti (ať už příliš velká, či malá) Tvé fotografie pokazí.
    Před a za touto rovinou je vždy více nebo méně neostrá - přesněji řečeno - s rostoucí vzdáleností od této roviny ostrost vždy postupně rychleji nebo pomaleji klesá.
    Zákony platí pouze za předpokladu, že měníš jen JEDEN z těchto tří proměnných faktorů a sleduješ jeho vliv na velikost hloubky ostrosti. Je nezbytné tyto zákonitosti znát pro případ potřeby aktivního ovlivňování hloubky ostrosti fotografované scény. Úvaha o nejvhodnější hloubce ostrosti by se měla stát automatickou součástí Tvých kompozičních úvah.Viz také "Clona nebo čas?".


FALKEN ze 914 215/60 R16 99V TL XL, letní pneu, osobní a SUV

    Tady je na místě upozornit, že v hledáčku za normálních okolností vidíš záběr tak, jak by vypadal při úplně odcloněném objektivu a tedy s minimální hloubkou ostrosti. To může vést k mylné představě, že objekt Tvého zájmu NEBUDE rušen pozadím (které je při úplně odcloněném objektivu zcela neostré). Pokud však expozice vyžaduje zaclonit (a to většinou vyžaduje), bude v okamžiku záběru hloubka ostrosti mnohem větší a Tvůj objekt neplánovaně zanikne ve zmatku téměř ostrého pozadí (nebo popředí). K eliminaci tohoto jevu slouží výše zmiňovaný čudlík kontroly hloubky ostrosti, kombinovaný případně s úvahou nad stupnicí hloubky ostrosti.
    Fotografie je vždy ostrá pouze ve vzdálenosti, na jakou máš zaostřeno a to v rovině kolmé na podélnou osu objektivu (podélná osa objektivu je myšlená čára, procházející jeho středem ve stejném směru, jako světlo).
    Aby to bylo ještě problematičtější, rozložení hloubky ostrosti kolem roviny zaostření závisí silně na clonovém čísle. Takže výše uvedené údaje platí pouze pro clonu 8. O vlivu clony na rozložení hloubky ostrosti se můžeš přesvědčit na stránce grafů.


FALKEN ze 914 225/55 R18 98H TL MFS, letní pneu, osobní a SUV

    Pomocí těchto čísel lze na stupnici vzdáleností odečíst minimální a maximální vzdálenost, ve které bude pořizovaný záběr ostrý při dané cloně a zaostření na určitou vzdálenost. Ve dnešní autofokusové době se tyto značky z objektivů vytrácí, zejména u zoomů, takže nezbývá, než používat možnost kontroly hloubky ostrosti přímo v hledáčku při pohledu na fotografovanou scénu (většinou zmáčknutím nějakého čudlíku, který zacloní na nastavené clonové číslo). Pokud Tvoje kamera nemá ani tuto možnost a chceš s hloubkou ostrosti pracovat, můžeš použít zdejší hloubkoostrostní kalkulátor a vytisknout si tabulky hloubky ostrosti pro uvažovanou oblast vzdáleností.
    Důležité je, že pole hloubky ostrosti se rozkládá kolem roviny, na kterou je objektiv zaostřen, dosti často NESYMETRICKY. Čím má objektiv kratší ohniskovou vzdálenost a na čím větší vzdálenost zaostříš, tím více z celkové hloubky ostrosti leží ZA rovinou zaostření, než PŘED ní. Například pro 50mm objektiv můžeš považovat rozložení hloubky ostrosti kolem roviny zaostření za symetrické při zaostření na vzdálenost méně než jeden metr. Při zaostření na čtyři metry už je část hloubky ostrosti za rovinou zaostření dvakrát větší, než před ní a při zaostření na deset metrů devětkrát větší. Nejpodstatnější závěr tedy je, že pokud fotíš nablízko, můžeš považovat rozdělení hloubky ostrosti za symetrické, kdežto při větších vzdálenostech si hlídej narůstající nepoměr v jejím rozdělení.


Vyhledávání - hloubka vzorku pneu

    Pro konkrétní výpočet hloubky ostrosti při libovolné kombinaci objektivu, clony a vzdálenosti můžeš použít hloubkoostrostní kalkulátor. Tamtéž si můžeš vygenerovat tabulku hloubky ostrosti v případě, že Tvůj objektiv nemá stupnici hloubky ostrosti nebo potřebuješ přesné údaje v určité oblasti vzdáleností (třeba při makrofotografii). Tabulku si můžeš vytisknout a přibalit ke svému fotonádobíčku. Kalkulátor spustíš z nabídky na levé straně této stránky ("Kalkulátor" pod vysvícenou položkou menu "Hloubka ostrosti").

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00