Jak na věc


index změn cen stavebních prací úrs

Oceňování škod na stavebních objektech

    Program POLAR slouží k ocenění pojištěných škod. Umožňuje vkládání jednotlivých položek z oceňovacích listů (tabulek) do vytvořené pojistné události a provádí výpočet náhrady. Program umožňuje i přecenění pojistné události do starší cenové úrovně a naopak. Pracuje s datovou základnou skupinových cen propočtených ze směrných cen CS ÚRS. Datová základna obsahuje 107 tabulek s více než 6000 skupinovými položkami (cenami). ÚRS PRAHA, a.s, datovou základnu aktualizuje 2x ročně.
    Společnost ÚRS PRAHA, a.s., nabízí stavebním firmám a organizacím tvorbu databází na zakázku, které jim umožní oceňování stavebních prací a materiálů podle jejich specifických potřeb.
    POLAR umožňuje provádět úpravy cen a doplňování vlastních položek. Rozsah škod se zachycuje pomocí stručného popisu příslušné položky a výpočtu množství. Oceněním rozsahu škod ve vybrané cenové úrovni, s případným stupněm opotřebení vypočte program pojistné plnění. Jsou zde předdefinované tiskové sestavy (krycí list pojistné události, sestava a výměry).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00