Jak na věc


inspektoři oblastní inspektorát práce hradec králo

Oblastní inspektorát práce pro Pardubický kraj

    13 Další obory ekonomických činností byly OIP zařazeny s ohledem na stav a vývoj BOZP v jeho územní působnosti. Vyhodnocení kontrolami zjištěných skutečností: V rámci plnění úkolu č bylo Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích provedeno celkem 606 kontrol. Při provádění kontrol bylo postupováno podle kontrolního seznamu pro úkol a podle právních předpisů týkajících se předmětu kontroly a dále byly přiřazeny kontroly z oblasti PPV. Při kontrolách bylo zjištěno a zaprotokolováno 3365 nedodržení povinností zaměstnavatelů vyplývajících z dodržování právních předpisů. Ze statických údajů je zřejmé, že v průběhu kontrol byla zjišťována i nedodržení ustanovení jiných právních předpisů než uvedených v kontrolním seznamu. Tato zjištění se především týkala v oblasti BOZP nedodržení prováděcích předpisů k zákoníku práce. K předmětnému Hú u subjektů (právnické a fyzické osoby) z oborů zemědělství, lesnictví, zpracovatelský průmysl, kovovýroba, d


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00