Jak na věc


interna nemocnice ústí nad orlicí

Plazma s kyselinou hyalurinovou - CELLULAR MATRIX, nejmodernější ošetření v regenerativní medicíně kloubů

    V rámci tohoto oboru nabízíme interní vyšetření, konzultaci, laboratoř krve a moči, preventivní screeningy na míru (pro jednotlivce i pracovní kolektivy), ergometrii a klidové EKG, předoperační vyšetření včetně laboratoře krve, infuzní terapii (vit. C a regenerační terapie).
    Základem diagnostického postupu je podrobná anamnéza, ve které se důkladně shrnou nejen současné obtíže, ale i předchozí choroby, výskyt chorob v rodině, pracovní a sociální situace, návyky a užívané léky.
    Interna, neboli vnitřní lékařství je jedním ze základních oborů medicíny. Zaměřuje se především na diagnostiku zdravotního stavu pacienta, prevencí a léčbou.
    Ergometrie je preventivní vyšetření, při kterém se sleduje, jak srdce zvládá fyzickou zátěž. U zdravého člověka srdce pracuje v klidovém stavu jen na necelou čtvrtinu maximálního výkonu. Některá onemocnění srdce se projeví až při vysoké námaze, proto se toto vyšetření doporučuje jako prevence, aby se těmto onemocněním předešlo či zachytilo včas. Provádí se i po prodělaném infarktu, po srdečních katetrizacích a operacích, aby se zjistila tolerance námahy srdcem.


Laboratoř krve, infuze a terapie bolesti

    Interna se specializuje na prevenci, diagnostiku a léčbu vnitřních nemocí. Takových onemocnění je celá řada. Interna se velmi často soustředí na diagnostiku a poté nasměruje pacienta k vhodnému specialistovi. Přímo na interně se pak často léčí pacienti s několik a různými diagnózami.
    Naše klinika nabízí odborné konzultace a preventivní screeningy nejen pro jednotlivce, ale i pro zaměstnance firem. Preventivní screeningy jsme schopni postavit každému na míru dle potřeb.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00