Jak na věc


jídelníček mš slezská třinec

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola

    Školní kolo matematické olympiády úspěšně řešili žáci – Jana Sikorová a Patrik Krzyžanek.
    V pátek 7.října 2011 navštívily děti muzikál Těšínského divadla Ferda mravenec. Více informací zde
    Ve středu 12. 6. se zúčastnilo deset žáků naší školy okresního kola v atletickém trojboji. Každý závodník absolvoval běh na 50 m, skok daleký a hod kriketovým míčkem. V celkovém hodnocení škol obsadili naši reprezentanti vynikající druhé místo.
    Čtvrtek 28.3. Všichni jsme dojeli v pořádku, cesta byla příjemná. Zasíláme našim rodičům první fotografie.
    Ve čtvrtek 24. dubna se družstvo žáků pátých tříd ve složení Karolína Kijonková, Karolína Szlaurová, Samuel Kisza a Jakub Škola zúčastnilo „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ v areálu společnosti STEEL RING v Třinci na Borku.


Modernizace výuky na ZŠ v Třinci

    Vážení rodiče, ”Nenech to být” je organizace, webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přináší tato organizace efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku. Základní verze (online schránka důvěry) je všem školám dostupná zdarma. Ve verzi rozšířené, kterou škole financuje zřizovatel nabízí i další služby. Více se dočtete na www.nntb.cz.
     Naši prvňáčci měli dne 18.5.2016 slavnostní den – byli v Třinci v kině Kosmos pasováni paní starostkou Věrou Palkovskou na čtenářské rytíře. Na památku dostali medaili čtenáře, knihu a pasovací listinu, která jim umožní získat zdarma čtenářský průkaz do knihovny. Celá akce probíhala pod záštitou Městské knihovny Třinec.
     Přípravy na Den dětí v naší škole probíhaly už několik dní dopředu. Žáci si vymysleli název svého družstva, v hodinách výtvarné výchovy pak zhotovili transparenty a připravili bojový pokřik.
     Dne 25.11.2015 proběhl v naší škole celoškolní projekt Moje bezpečí, jehož záměrem je seznámit žáky s chováním za mimořádných událostí, při setkání s cizími lidmi či v případě šikany a v dopravě. Součástí projektu byl cvičný požární poplach, evakuace a besedy strážníka městské policie zaměřené za problematiku ochrany a bezpečí člověka. Tento den se žákům líbil a věříme, že nově nabyté poznatky a dovednosti dokážou využít v osobním životě.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00