Jak na věc


jízdenky mhd praha

Daňový doklad SMS jízdenka, aplikace Sejf

    Nutnou podmínkou pro funkčnost služby SMS jízdenka u cestujícího jsou povolené služby Premium SMS na jeho mobilním zařízení. Pokud u svého operátora nemá cestující tyto služby povoleny, služba SMS jízdenka nebude fungovat a v tomto případě nebude reklamace uznána.
    Jednotný vzhled všech typů tištěných jízdenek je zajištěn tiskem u společnosti OPTYS s.r.o.. Ta zaručuje kvalitu a dostatečné množství ochranných prvků na jízdenkách aby nemohlo dojít k padělání jízdenek.
    Daňový doklad k Mobilní jízdence i k duplikátu je možné získat zde - externí odkaz . Vstup do aplikace daňových dokladů je cestujícímu umožněn pomocí telefonního čísla a unikátního kódu, který je součástí každé SMS jízdenky. V aplikaci je možné si vybrat a vytisknout požadované daňové doklady.
    Přesný návod najdete zde a na webové adrese www.sejf.cz - externí odkaz . Při nákupu jízdenky prostřednictvím této služby není nutná SIM karta českého mobilního operátora.
    SMS jízdenka je služba Dopravního podniku města Pardubic a.s. (DPMP a.s.) a je možné ji používat ve všech prostředcích městské hromadné dopravy, které provozuje DPMP a.s. SMS jízdenka slouží jako alternativa k Pardubické kartě a papírovým jízdenkám. Jedná se o nový způsob úhrady jízdného.


Základní předpoklady pro používání

    Do 2 min. cestující dostane příchozí SMS zprávu - SMS jízdenku, kterou si ponechá ve svém mobilním přístroji po celou dobu přepravy pro případ kontroly. Cena této SMS se rovná ceně objednané jízdenky tj. Kč 25,– nebo Kč 50,–.
    Nákup jízdenky kdekoliv a kdykoliv a navíc bezhotovostně. Jedinou podmínkou u SMS jízdenky je mít na telefonu aktivní službu Premium SMS,Pro úhradu jízdného od července 2014 nově slouží také aplikace SEJF, která je určena pro chytré telefony a podporuje operační systémy iOS a Android.
    Kmenové listy a předtisky kuponů na předplatné jsou dodávány firmou TARAN (součást firmy R&G), která je zároveň dodavatelem programu MUNICOM. Ten je určen pro zajištění prodeje předplatních časových jízdenek.


Jízdenka za Kč 50,– vč. DPH, celodenní na 24 hod. *

    Tarif zajišťuje mimo obyčejného občanského jízdného zlevněné jízdné pro děti od 6 do 15 let a zlevněné předplatní jízdné pro studenty do 26 let. Mimo to jsou v tarifu další slevy, které odsouhlasila jednotlivá města. Jedná se o zlevněné jízdné pro kategorii občanů mezi 65 a 70 lety věku u jednotlivých jízdenek i u předplatních časových jízdenek. Mimo těchto kategorií cestujících jsou bezplatně přepravovány děti do 6 let a některé vyjmenované kategorie osob (např. ZTP a ZTP/P), a také kočárky, pokud je v nich přepravováno dítě.
    Od 1. 7. 2015 je v platnosti jednodenní síťová jízdenka JIKORD plus. Platí v uvedeném dni na vybraných linkách na území Jihočeského kraje. Po prokázání platné jízdenky JIKORD plus je přeprava cestujících v celé síti MHD Tábor - Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí bezplatná. Jízdenka JIKORD plus se nevztahuje na přepravu kol a zavazadel.
    SMS jízdenka platí pouze pro MHD provozované společností COMETT PLUS, spol. s r.o.. Aplikace SEJF je mobilní peněženkou umožňující pohodlný nákup jízdného pomocí chytrého telefonu, a to jak tuzemským cestujícím tak i turistům, kteří si doposud nemohli kupovat SMS jízdenky.
    Od 1. 9. 2015 je možné zakoupit si jízdenku pomocí SMS a aplikace SEJF. SMS jízdenka je jízdenka zakoupená prostřednictvím mobilního komunikačního zařízení ve formě SMS zprávy. Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby Premium SMS u mobilního operátora majitele mobilního komunikačního zařízení. SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů.


Základní předpoklady podmínky používání

    Pro nákup SMS jízdenky je nutné mít aktivní službu Premium SMS na mobilním telefonu. SMS jízdenku je možné získat pouze se SIM kartou českého mobilního operátora (Telefónica 02, T-Mobile, Vodafone a U:fon). Pokud tato služba není aktivní, služba SMS jízdenka nebude fungovat. Službu Premium SMS si může každý pro své telefonní číslo aktivovat ZDARMA na zákaznické lince svého mobilního operátora. Do telefonu se neinstalují žádné speciální aplikace, není nutná žádná úprava nastavení.
    Objednáním produktu SMS jízdenka uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti - Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 532 20 Pardubice - jakožto správci, případně třetí osobě jakožto zpracovateli, za účelem vystavení jízdního dokladu a případně zpracování reklamačního řízení. Cestující objednáním SMS jízdenky uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů a může je na adrese správce kdykoliv zrušit. Data se uchovávají po dobu nezbytně nutnou a v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, a dalšími souvisejícími právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.
    V případě smazání jízdenky/jízdenek v době její platnosti je možné získat její duplikát/duplikáty. Tato služba je zpoplatněna částkou Kč 3,– vč. DPH. Pro zaslání duplikátu:


Jízdenka za Kč 25,– vč. DPH přestupní na 45 / 60 min.*

    Cestující je povinen na vyzvání pověřené osoby (revizora) DPMP a.s. předložit ke kontrole svoje mobilní zařízení se zobrazenou SMS jízdenkou a umožnit ověření všech potřebných dat. Při podezření, že je tato jízdenka neplatná, má možnost pověřená osoba DPMP a.s. provést ověření pomocí kontrolní SMS. Pokud cestující neumožní řádnou kontrolu SMS jízdenky, je při přepravní kontrole považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu. V době po 20. hodině, kdy se do vozu MHD nastupuje pouze předními dveřmi u řidiče, provádí kontrolu SMS jízdenky řidič vozu a cestující je povinen předložit ke kontrole své mobilní za řízení s platnou jízdenkou řidiči.
    Jízdenku je možno zakoupit kdykoliv a kdekoliv. Není třeba hotovosti ani jízdenkového automatu na nákup jízdenky. K nákupu jízdenky stačí pouze Váš mobilní telefon.
    Vzhledem k tomu, že z daného telefonu již o jízdenku bylo žádáno a jízdenka je stále platná, vyhodnotí systém tuto SMS jako žádost o duplikát a zašle cestujícímu na mobil kopii SMS jízdenky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00