Jak na věc


jak zapsatco společnosti do rejstříku skutečných majitelů

Poradíme vám, jak skutečného majitele určit a zapíšeme jej do evidence

    Právo podat návrh na zápis má pouze zapsaná osoba do jednoho z veřejných rejstříků právnických osob nebo svěřenský správce. Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků, pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021.
    Evidence údajů o skutečných majitelích je systém informační správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Evidováni jsou skuteční majitelé právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků právnických osob a skuteční majitelé svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů. Evidence je vedena rejstříkovými soudy.
    Oslovíte nás prostřednictvím formuláře, případně mailem či telefonicky a my si od vás vyžádáme veškeré potřebné podklady. Podle nich Vám připravíme návrh na zápis do evidence. Následně s Vámi probereme detaily, poradíme vám s určením skutečných majitelů a ověříme úplnost a správnost připravených podkladů. Podklady zkompletujeme a připravíme návrh, který vám pošleme na finální odsouhlasení. Poté podáme návrh na rejstřík.


Evidence údajů o skutečných majitelích

    Zápis provádíme vždy přímo na příslušném soudu. Veškerou agendu zajistíme za Vás, včetně přípravy dokumentů, kterými skutečné majitele prokážete. Máte tak jistotu rychlého a bezproblémového zápisu a tedy i splněné zákonné povinnosti.
    Do evidence skutečných majitelů se o daných osobách zapisuje celá řada povinných údajů. Projdeme, které údaje to ve Vašem případě jsou, dáme je dohromady a zkontrolujeme úplnost a správnost informací.
    Potřebujete do evidence zapsat skutečné majitele své obchodní společnosti nebo svěřenského fondu? Tuto povinnost mají od začátku roku 2018 veškeré právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a všechny svěřenské fondy zapsané do evidence svěřenských fondů. Rádi Vám se zápisem do evidence skutečných majitelů pomůžeme a kompletně ho za vás vyřešíme.
    Notář pro vás může připravit návrh na zápis skutečných majitelů, i všechny listiny, které jsou pro zápis skutečných majitelů do Evidence údajů o skutečných majitelích, potřeba.
    Evidence skutečných majitelů je zcela neveřejná, nelze do ní obecně nahlížet ani v ní vyhledávat. Je určena pro užití zákonem vymezenými osobami a orgány v souvislosti s jimi plněnými zákonnými povinnostmi. (orgány činné v trestním řízení, Finanční analytický úřad, atp.)


Tato povinnost platí pro nově vznikající i existující právnické osoby

    Nově vzniklé právnické osoby musí skutečné majitele nahlásit již při prvozápisu do veřejného rejstříku. Společnosti a svěřenské fondy založené před 1. 1. 2018 to mohou udělat do konce roku 2018. Návrh na zápis ale musíte je pak třeba podat i při každé změně údajů - tedy například při změně majitele společnosti.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00