Jak na věc


jak zvýšit hladinu testosteronu u žen

     7. Motivace vyhrát vyplaví testosteron

    Laicky shrnuto: I na ženy má vliv testosteron. Ty, které ho mají víc, se mohou projevovat dominantněji, mít větší touhu vítězit a dosahovat vyššího postavení a mohou mít větší sexuální touhu.
         U žen je testosteron produkován vaječníkovými folikuly a kůrou nadledvin. Nejvyšší hladinu testosteronu má žena okolo 20. roku života. Poté jeho produkce klesá úměrně se spotřebováváním vaječníkových folikulů. Po menopauze, kdy dochází k úplnému vymizení folikulů, dochází také k ukončení sekrece testosteronu z vaječníků. Poté zajišťují výrobu už jen nadledviny. Davisonová, Davisová (2015) HORM BEHAV
         Potvrzeno v pokusu, kde si měly ženy představovat sex s atraktivním mužem z videa. Normálně menstruující ženy vykazovaly silný nárůst hladiny testosteronu a kortizolu, zatímco hladina obou hormonů u žen s antikoncepcí zůstala nezměněna. Lopéz a kol. (2009) HORM BEHAV Testosteron u žen


jak působí testosteron na ženy testosteron u žen testosteron a ženské chování testosteron a ženy

         Velmi jasný příklad působení testosteronu na chování člověka poskytla léčba nádoru tříletého chlapce ve 30. letech 20. století. Nádor se pokoušeli léčit testosteronem, což bylo bez ozdravného efektu, avšak osobnost hocha se dramaticky změnila. Stal se abnormálně sexuchtivým, získal si dominantní postavení nade všemi dětmi z oddělení a byl velice agresivní a vzdorovitý. Po skončení “léčby” se jeho chování vrátilo do normálu. Yildirim, Derksen (2012) PSYCHIAT RES
         Ženy, které vyhrály, také před soutěží uváděly větší motivaci vyhrát, než ženy, které následně prohrály. V jiném pokusu pokud si jedinec nevěřil nebo neměl motivaci vyhrát, jeho hladina testosteronu se během soutěže nebo utkání nezvýšila. Costová, Salvadorová (2012) PSYCHONEUROENDOCRINO
         Hladinu testosteronu zvýšila vítězná gesta a dominantní postoje. Vítězné gesto může být zvolání “gól” s rukama nad hlavou nebo jakákoliv radost z vítězství s rukama nad hlavou v pozici letícího Supermana. Dominantní postoj jsou například rozkročené nohy, ruce v bok, protahování šíje s rukama za krkem a celkově jakýkoliv bezprostřední a sebejistý výraz těla. Snaha postojem obsáhnout co největší prostor.
         Ženy, které měly vyšší hladinu testosteronu, častěji samy sebe hodnotily jako dominantnější osobnost. Ženy s nižší hladinou testosteronu se naopak považovaly za více submisívní. Testosteron u žen


     8. Testosteron lze zvýšit sebejistým postojem

         Efekt vítěz-poražený byl pozorován například v pokusu, kde měly studentky hrát vysoce soupeřivou počítačovou hru. Byly posazeny proti sobě a byly jim pro podporu soupeřivosti průběžně hlášeny výsledky. Vítězky vykazovaly během soutěže postupně se zvyšující hladinu testosteronu, zatímco u poražených zůstala hladina spíše nezměněna. Testosteron u žen
         Testosteron je vylučován během spánku a nejvyšších hodnot dosahuje ráno po probuzení. Poté hladina pozvolna klesá s nejnižšími hodnotami pozdě večer před spaním.
         Vliv testosteronu na chování popisuje hypotéza výzev (Challenge hypothesis). Podle ní povzbuzuje testosteron agresivní chování, které jedinec uplatní například při soubojích o partnera, teritorium nebo o hierarchické postavení.
         Na hladinu testosteronu má tedy vliv, zda člověk pravidelně spí a jak kvalitně. Muži, kteří v rámci pokusu nešli spát, měli druhý den ráno o 27 % nižší hladinu testosteronu než ráno předešlého dne. Také muži, kteří uvedli, že spí méně než 8 hodin denně, měli průměrně nižší hladinu testosteronu než ti, kteří spali více. Coteová a kol. (2013) BIOL PSYCHOL
         Páry se měly, v rámci pokusu, 2 týdny věnovat sexu a 2 týdny ne. U obou pohlaví byla pozorována vyšší hladina testosteronu během období páření, než v období klidu. Archer (2006) NEUROSCI BIOBEHAV R


     5. Názorné působení testosteronu na chování

         Submisivní postoj je naopak choulení se do sebe, shrbenost, překřížené ruce, snaha nebýt na očích a zaujímat co nejmenší plochu.  Chichinadze, Lazaraschvili (2012) J COMP PHYSIOL Testosteron u žen
         Hormonální antikoncepce může následně ovlivnit výběr partnera ženou. Normálně menstruujících ženy si během ovulace, kdy je hladina testosteronu nejvyšší, vybíraly častěji maskulinější typy mužů. Muže s více ženskými znaky si vybíraly během menstruace. U žen s antikoncepcí nebyla zaznamenána významná změna v preferenci během cyklu.  Bobst a kol. (2014) PSYCHONEUROENDOCRINO
         Autoři navrhují, že se polyamorním ženám zvýšila hladina testosteronu, protože se jejich tělo naladilo na období páření. Nebo je také možné, což se s předchozím nevylučuje, že tyto ženy mají přirozeně vysokou hladinu testosteronu a proto vyhledávají více příležitostí k sexu, než ženy s nízkou hladinou testosteronu.  Van Anders a kol. (2007) HORM BEHAV


Zde si můžete přidat Milunu do svých boxíků na Seznamu:

         V osobnostním testu s přídavnými jmény se ženy s vyšší hladinou testosteronu častěji hodnotily jako “akční”, “vynalézavá” a “průbojná”. Ženy s nižší hladinou naopak jako “pečující”, “klidná” a “ukázněná”. Grantová (2008) EVOL PSYCHOL
         „Polyamorous“ je typ vztahu, kdy jedinec udržuje více nezávazných romantických vztahů najednou. Ženy, které uvedly, že jsou polyamorní, měly ze všech testovaných vztahů nejvyšší hladinu testosteronu. Stejně nízkou ji pak měly ženy svobodné, zadané a v mormonském mnohoženství. testosteron u žen
         Bylo vyzpovídáno 3005 respondentů ve věku 57 – 85 let, ohledně jejich životního počtu sexuálních partnerů. Ukázalo se, že lidé s vyšší hladinou testosteronu uváděli významně více sexuálních partnerů, než lidé s nižší hladinou.  Archer (2006) NEUROSCI BIOBEHAV R


     2. Syntéza testosteronu během života ženy

         Také dominantnější jedinci by měli mít vyšší hladinu testosteronu než submisívnější. To souvisí s efektem vítěz-poražený. Vítězové by měli po souboji vykazovat vyšší hladinu testosteronu než poražení, což má vítěze povzbudit k dalším soubojům. Poražení by měli naopak vykazovat pokles hladiny testosteronu, aby již dále nechtěli soupeřit a neriskovali tak další ztrátu postavení či dokonce zranění z boje. Archer (2006) NEUROSCI BIOBEHAV R

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00