Jak na věc


kniha pravidla moštárny rozbor názor

Nejnovější články - čtěte co je nového

    Práce nastiňuje děj reportážního románu Radka Johna Memento, zmiňuje se i o jeho formální stránce a na závěr charakterizuje hlavní postavy.... (detail)
    Práce krátce postihuje základní charakteristiky novely Johna Steinbecka O myších a lidech. Jmenuje hlavní postavy, stručně vystihuje děj a hlavní moti... (detail)
    Stručná seminární práce pojednává o sbírce Petra Bezruče Slezské písně. Autor zařazuje dílo podle směru a do kontextu české literatury. Nechybí ani žá... (detail)
    Tato práce obsahuje velmi stručná základní životopisná data spisovatele. Dále se věnuje rozboru díla Na východ od ráje. V závěru je uvedeno stručné sh... (detail)
    Právní dotazy ve fóru zásadně neřešíme. Pro řešení právních sporů disponuje ČZS právní poradnou a to zdarma pokud se jedná o spor v ZO ČZS při zahrádkářské činnosti.
    Ve vytápěném skleníku nyní začíná období vhodné k výsevům letniček s dlouhou dobou předpěstování. Patří mezi ně begonie , petúnie, gazánie, nestařec, pantoflíčky.
    Práce pojednává o prvním dílu Tolkienovy trilogie Pán prstenů – Společenstvo prstenu. V první části je převyprávěn děj příběhu. V další části se autor... (detail)


John Ronald Reuel Tolkien: Hobit

    Práce ve stručnosti přibližuje děj knihy Kosmovy kroniky české. Charakterizuje hlavní postavy Libuše a Kroka, uvádí hlavní myšlenku díla a také obsahu... (detail)
    Založení ZO -Dobrý den,poradí někdo prosím,jaké kroky je třeba podniknout v případě,chcete-li založit zahrádkářskou osadu na pozemku pronajatém od obce? Co všechno je základem pro založení ZO? Nemohu se nikde dobrat potřebnývch informací. Děkuji za rady
    Text podrobně seznamuje s dějem Modlitby pro Kateřinu Horovitzovou od Arnošta Lustiga. Důraz celého textu je kladen na to, jak může mezní životní situ... (detail)
    Tato práce obsahuje základní údaje o životě A. Dumase ml. Dále je podrobně rozebráno dílo Dáma s kaméliemi. V závěru je uveden osobní názor autorky se... (detail)
    Práce seznamuje s dílem Lakomec francouzského spisovatele Jeana Baptista Moliéra. Formou bodů uvádí téma, motiv, prostředí, literární žánr a charakter... (detail)
    Referát z četby knihy Den trifidů seznamuje v úvodu s autorem díla a jeho další tvorbou. Poté jsou charakterizovány hlavní postavy, uveden názor na kn... (detail)


Francis Scott Fitzgerald - Velký Gatsby

    Seminární práce uvádí základní biografická data o autorovi Johnu Steinbeckovi. Poté velmi stručně popisuje děj novely O myších a lidech. Nechybí chara... (detail)
    Jedná se o celkem krátký, ale výstižný referát o Tereze Boučkové a její knize Indiánský běh. Po stručném shrnutí života a tvorby autorky je přiblížen ... (detail)
    Rozbor shrnuje celé dílo Velký Gatsby a je vytvořený podle podmínek k maturitě 2015 a obsahuje všechny druhy částí např. kompoziční výstavba, jazykové... (detail)
    Diskusní fórum je otevřené – bez registrace a je částečně moderované. Na váš dotaz odpovídají přímo pracovníci ústředí, nebo zprostředkují názor odborníka v oboru, proto odpověď nepřichází bezprostředně. Na některé dotazy však odpovědět nelze, buď jsou příliš obecné a neobsahují dostatek informací pro identifikaci problému, nebo naopak velmi speciální, že na ně ani my odpověď neznáme. V každém případě doporučujeme pomocí hledání ve fóru zjistit, zda již někdo neřešil stejný problém.
    Práce obsahuje rozbor divadelní hry Strakonický dudák aneb Hody divých žen. V úvodu seznamuje s tématem a hlavními i vedlejšími postavami. Poté je ana... (detail)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00