Jak na věc


kovošrot třebíč ul hrotovická

Kovošrot Pardubice, Kovošrot Choltice - Desenský

    Vzhledem ke složení se vyplatí elektromotor separovat od běžného kovového odpadu, protože Vám můžeme nabídnout nadstandardní cenu oproti běžnému kovovému odpadu...
    Vzhledem k častým změnám cen, které flexibilně upravujeme podle aktuální burzy LME (Londýnská burza kovů), vám aktuální ceník na požádání zašleme.
    Naším úkolem je rozebrat kovový odpad na kusy, které jsou právě tak velké, aby bylo možné je slisovat do tvaru krychle. Tyto obří balíky se pak dodávají k dalšímu zpracování v ocelárenských provozech. Jejich další využití není sice právě laciné, přesto se jedná o velmi cenný zdroj surovin, takže nepropásněte příležitost a odvezte své kovové odpady do kovošrotu Desenský. O aktuálních výkupních cenách kovového odpadu vás budou rádi informovat pracovníci kovošrotu Desenský se sídlem v Cholticích u Pardubic.


Další druhy odpadu

    Na naší planetě se každoročně vyprodukuje více než miliarda tun odpadu, se kterým je potřeba naložit. Z hlediska ekologie, ekonomiky a především udržitelnosti kvality životního prostředí se klade stále větší důraz na třídění odpadu a jeho další pracování. Krom běžných odpadů, jako je papír či plast, hraje důležitou roli také recyklace kovů, které se věnujeme v Kovošrotu Černíkovice.
    Naše provozovna Kovošrot Černíkovice u Rychnova nad Kněžnou vykupujeme železný šrot od jednotlivých zákazníků i firem. Vykoupený šrot dále čistíme, třídíme a převážíme do hutí, kde kovový odpad roztaví ve velkých pecích a slijí do kvádrových forem. V této podobě se kov opět stává základem pro další využití a výrobu. Kovy mají velmi dlouhou životnost a ani recyklací neztrácejí svoji kvalitu.
    Pro ekologickou likvidaci vozidel doporučujeme objednání termínu předem, v případě výkupu surovin nás můžete navštívit kdykoliv během otevírací doby.


Kovošrot nedaleko Rychnova nad Kněžnou

    Železný šrot vykupujeme jak od firemních zákazníků, tak i od občanů. Výkupní cena železného šrotu je stanovena dle množství a druhu této suroviny. Pro odvoz většího množství kovového šrotu nabízíme možnost přistavení velkoobjemového kontejneru a nakládku šrotu automobilem MAN s hydraulickou rukou. Dodaný kovový odpad je vážen na silničních nebo železničních vahách. Kovové odpady nesmějí obsahovat látky zdraví škodlivé, výbušné, vyzařující nebezpečné záření, které by mohly při manipulaci, úpravě a zpracování ohrozit zdraví a bezpečnost lidí, životní prostředí nebo způsobit škodu. Železné šroty vykupujeme ve všech druzích a neomezeném množství, vyjma „Odpadu obecně prospěšného“, což jsou například dopravní značky, železniční koleje, svodidla, víka od kanalizace apod.
    ZENA-PALIVA má ve svém rozlehlém areálu v Hořicích kompletní zázemí pro provoz kovošrotu, kde vykupuje železné i neželezné kovy, papír a kde je také autovrakoviště, na kterém probíhá ekologická likvidace vozidel.
    Na výkupnách zajišťujeme výkup papíru, plastů a plastových obalů, které nejsou znečištěné nebezpečnými látkami. Tyto typy plastových obalů je nutné ekologicky zlikvidovat dle platných norem jako nebezpečný odpad. Vykupujeme jak papír, tak i kartonové obaly. Papír i plasty vykoupené na výkupnách jsou dále zpracovány a recyklovány. Přistavení kontejneru pro přepravu většího množství této druhotné suroviny Vám rádi zajistíme.
    Kovový ocelový šrot, litinu a barevné kovy dodáváme přímo do hutí a sléváren, kde vykoupené materiály znovu zpracovávají a navracejí do výroby. Můžeme vám nabídnout nejvyšší možnou cenu za tento odpad v regionu!


Otevírací doba v době státních svátků

    Dále zpracováváme nebezpečné odpady, které mohou ohrozit zdraví a životní prostředí. Poskytujeme služby nejen pro domácnosti, ale také pro regionální podniky, kterým dlouhodobě zajišťujeme zpracování odpadů.
    Druhotné suroviny disponují velkou výhodou - mohou se dále zpracovávat. Nevyhazujte proto zbytečně to, co nemusíte! Přivezte druhotné suroviny do našich výkupen kovošrotu v Pardubicích - Semtíně, Hradci Králové u ČKD, Chlumci nad Cidlinou a Přelouči. Rádi od Vás vykoupíme kovový odpad za nejvyšší možné aktuální ceny. V případě dalších dotazů využijte kontaktů přímo na výkupny kovošrotu.


Ekologická likvidace vozidel

    Mohlo by se zdát, že v provozovně kovošrotu šrotujeme kovy. Pravda je, že kovy vykupujeme, třídíme, lisujeme, abychom zmenšili jejich objem, a v takovém tvaru je pak postupujeme k dalšímu zpracování a využití. Není tedy pravda, že bychom kovy mleli na nějaký jemný prášek, na šrot. Vykupujeme barevné kovy, tedy například měď, hliník, mosaz, dále klasické železo, ocel i nerezovou ocel, a zabýváme se také recyklací kovů z autovraků. Právě autovraky jsou zdrojem velkého množství kovů, a to jak pokud jde o jejich hmotnost, tak i rozmanitost druhů. Rádi rozebereme a zrecyklujeme i váš autovrak – stačí, když kontaktujete kovošrot Desenský v Cholticích nedaleko Pardubic.
    Kovošrot disponuje kvalitní dopravní technikou a mobilními kontejnery, které svým partnerům zdarma ponecháváme v místě výskytu odpadu, maximálně však jeden týden. V případě opakovaných vývozů kovového odpadu z prvovýroby zůstává kontejner u našich klientů stabilně a vývoz probíhá výměnným způsobem.
    Staré akumulátory lze velmi dobře zpeněžit i přesto, že je to nebezpečný odpad, který rozhodně nepatří na černou skládku nebo do popelnice. Naší snahou je poskytnout Vám nejvyšší výkupní cenu; vykupujeme všechny typy akumulátorů – osobní a nákladní autobaterie, vč. elektrolytu (náplň autobaterie), dále pak trakce, záložní zdroje zlikvidujeme přímo v místě a odvezeme.


Co pro likvidaci budete potřebovat

    Šrotování kovů není vůbec snadné, protože pracujeme s odpadem, který nám naši klienti přivážejí v nejrůznějším množství, v nejrůznějších tvarech a velikostech. Jednotlivé kusy takového kovového odpadu mohou vážit několik gramů, ale také mnoho tun. Taková práce vyžaduje nákladnou a těžkou strojní mechanizaci, protože jen samotná přeprava takto těžkých materiálů není bez výkonných pomocníků možná. Například rozebrat vrak auta zvládnou specializované stroje poměrně hravě.
    Kovošrot je společnost, jejímž úkolem je vykupovat, shromažďovat, třídit a dále zpracovávat kovový odpad nejrůznějšího druhu a původu. Sběrné suroviny představují pro mnohé lidi vítanou příležitost, jak se zbavit nepohodlného kovového odpadu – ať už se jedná o vysloužilé vozidlo nebo nějaké strojní zařízení, stavební odpad či cokoliv jiného. Všechny tyto odpady kovošrot Desenský rád vykoupí a pošle je k dalšímu zpracování. Dá jim tak vlastně další život, další příležitost, jak se uplatnit. Odevzdáte-li kovový odpad v kovošrotu, uděláte maximum pro jeho ekologickou likvidaci. Přestože je firma na výkup a zpracování kovošrotu Desenský z Choltic spíše menší firma, je schopná za každých okolností pružně vyhovět přáním a požadavkům svých zákazníků.


ústí nad Orlicí

    Získávání kovů z přírodních surovin je takový malý technologický zázrak – ale bez kovů bychom se dneska rozhodně neobešli. Ačkoliv se zdá, že nám vládnou plasty, jsou to právě kovy, o které se opíráme. Jejich světové zásoby nejsou neomezené a jejich dobývání například z asteroidů a jiných vzdálených zdrojů zatím patří do říše fantazie. Takže nezbývá než s kovy dobře hospodařit. Kovy tedy sbíráme, odevzdáváme je do sběru či do kovošrotu. Firmy specializované na výkup kovových odpadů jsou důležitým článkem v celém procesu recyklace kovů. Díky nim jsou odpadní kovy znovu uváděny do oběhu a využívány. To znamená úsporu nákladů na těžbu nerostných surovin, jejich přepravu a další zpracování. V Cholticích nedaleko Pardubic je jedničkou v tomto oboru kovošrot Desenský. Neváhejte tedy a svěřte nám svůj kovový odpad, případně autovrak k rozebrání a ekologické likvidaci.
    S výkupem železného šrotu, kovů a dalších odpadů pracujeme od roku 2005. Materiály v kovošrotu vykupujeme podle aktuálního ceníku, dále je třídíme, zpracováváme a navracíme zpět do hutního průmyslu.
    Kovový odpad i další suroviny vykupujeme jak od občanů, tak firem z okolí Hořic. Veškerý odpad je recyklován, díky čemuž je znovu efektivně využit. Další výhodou při správném zpracování odpadů je snížení zátěže pro životní prostředí.
    Když auto doslouží, je potřeba ho odhlásit z evidence vozidel a zrušit povinné pojištění. Tomu všemu však předchází ekologická likvidace vozidel, kterou provádíme zdarma.
    Výkup barevných kovů lze zajistit bezhotovostně (složenkou nebo výplatním šekem Poštovní spořitelny), tak i fakturačně, pro občany i pro firemní zákazníky. Ceny jednotlivých druhů barevných kovů jsou odvozeny z aktuálního stavu LME (Londýnská burza kovů) a taktéž se odvíjí od tloušťky, rozměrů materiálu a chemického složení. Barevné kovy lze vykupovat v libovolném množství.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00