Jak na věc


květoslava svátek

8. prosince a významné osobnosti

    V občanském kalendáři má svátek Květoslava. Jedná se o nové české jméno, které je obdobou latinské Flóry. Obě jména se vykládají jako "žena milující květy".
    Další dnešní oslavenec je dokladem toho, kam až mohou zajít legendy. Jeho příběh je totiž tak neuvěřitelný, že by se za něj nemusel stydět žádný americký seriál. Žil prý v 6. století a jeho narození je popsáno skutečně originálně. Jeho matka Azenor byla prý v požehnaném stavu zatlučena do sudu a vhozena poblíž Brestu do moře. V sudu se jí narodil synáček a o pět měsíců později je oba vyplavilo moře na irské pobřeží. Oba byli zdraví a spokojení. Budoc se později stal biskupem v Dol-de-Bretagne. To už pravda je, neboť jeho jméno souhlasí s mnichem misionářem velšského původu, který působil v Cornwallu a v Bretani.


Mezinárodní den biologické rozmanitosti

    V církevním kalendáři je dnes další z mariánských svátků. Tentokrát se jmenuje P. Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu. V románských zemích nese tato Marie jméno Immaculata nebo Imma. Apokryfní Jakubovo evangelium vypravuje o rodičích P. Marie Jáchymovi a Anně. Oba již byli v pokročilém věku a žili v Jeruzalémě. Jednoho dne odmítl velekněz chrámu Jáchymovu oběť, protože za dvacet let manželství nezplodil s Annou dítě. Hluboce pokořený muž se po této události trápil ještě více. Jednou se mu však zjevil anděl a oznámil mu, že se Anně narodí dcera. A skutečně se tak stalo: Anna porodila Marii, budoucí matku Ježíše Krista.


Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného.

    Dnes bychom našli v kalendáři také Romaricha z Remiremontu. Narodil se někdy v roce 570 ve Francii. Jeho život nebyl dlouho ničím výjimečný. Po základních studiích si vybral úřednickou dráhu. Vedl si zřejmě velice dobře, neboť záhy se stal významným administrátorem na dvoře austrasijských králů Theudeberta II. a Chlothara II. Jenomže po nějakém čase byl již života plného úplatků, závisti a korupce sytý a začal přemýšlet, jak dosavadní život změnit. Ostatní úředníci jej měli za blázna, i dnes by bylo zcela nenormální vyměnit příjemné vegetování u dvora za život v samotě a odříkání: Romarich si totiž vybral život řeholní a odešel do slavného kláštera v Luxeuil, kde složil sliby jako benediktinský mnich. Jenomže člověk míní a mocní mění. Chlothar II., který si již předtím Romaricha nesmírně vážil, jej povolal zpět ke dvoru, tentokrát do svého sboru poradců. A tak se z úředníka a později mnicha stal jeden z nejvýznamnějších lidí v zemi, protože - jak známo - všichni rádci, ač stojí v pozad

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00