Jak na věc


léčba fibrilace síní u hemofilie

Léčba nedostatku růstového hormonu u dětí

    Léčba růstovým hormonem je doporučena na základě mezinárodních směrnic a bylo prokázáno, že léčba růstovým hormonem společnosti Merck je účinná. Několik studií prokázalo, že děti narozené jako malé na gestační věk (SGA) mohou zvýšit svůj růst, pokud jsou léčeny růstovým hormonem...
    Pokud u vás byla stanovena diagnóza nedostatku růstového hormonu v dospělosti (AGHD), doporučí vám pravděpodobně váš lékař zahájení léčby růstovým hormonem Léčba růstovým hormonem je identická s růstovým hormonem, který vaše tělo přirozeně vytváří. Tento dodatečný růstový hormon pomůže upravit...
    Nedostatek růstového hormonu u dětí lze léčit. Vaše dítě může dosáhnout normálního vzrůstu, pokud je včas stanovena diagnóza a je zahájena vhodná léčba. Váš dětský lékař pravděpodobně požádá, abyste se dostavil/a se svým dítětem na pravidelné prohlídky...
    Pro zajištění toho, aby mělo vaše dítě maximální přínos z léčby růstovým hormonem, je důležité, aby byla léčba udržována podle doporučení lékaře. To se netýká pouze dětí léčených pro nedostatek růstového hormonu nebo SGA, ale také dospělých...


Léčba dětí narozených jako malé na gestační věk

    Jakmile Vám lékař doporučí léčbu růstovým hormonem, budete se vy a vaše dítě aktivně podílet na léčbě. Tyto stránky vám počínaje volbou vhodného injekčního aplikátoru až po zdokonalení se v denní rutinní aplikaci injekcí pomohou zajistit, že vy a vaše dítě získáte maximální přínos z léčby růstovým hormonem.
    Časná léčba poruch růstu pomocí rekombinantního růstového hormonu může umožnit dětem normálně růst a může poskytnout úlevu od příznaků nedostatku růstového hormonu u dospělých.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00