Jak na věc


lesy české republiky židlochovice polesi mikulov

Informace o pražských lesích v grafech

    Asi největší část problémů lesů v současnosti ale plyne ze samotné existence milionové městské aglomerace v těsné blízkosti lesních porostů, z vysoké hustoty obyvatel a s tím spojených civilizačních tlaků. Jedná se o celý komplex problémů, od přímého tlaku nové zástavby na okraje lesa, vedení četných inženýrských sítí napříč lesními pozemky, přes silný sešlap na rozsáhlých plochách lesních porostů po stále rostoucí vandalismus, který není směřován už jen na rekreační vybavení lesů, ale také na mladé porosty a kultury. Specifickým problémem je výskyt rozsáhlých přestárlých dubových a smrkových porostů, které jsou zatím jen málo rozpracovány obnovou. Zdravotní problémy mají v poslední době zejména porosty borovice černé, na některých místech i borovice lesní. Problematický je také stav mnoha akátových porostů, které se nacházejí výhradně na plochách původně nelesních (pastviny, skalnaté stráně apod.) a často nejsou obnovitelné jiným druhem dřeviny.
    Specifik hospodaření v příměstských pražských lesích je ovšem dále celá řada, mezi zajímavosti patří například zalesňování holin ještě v roce jejich vzniku (pro vyloučení podezření veřejnosti, že se „.... kácí les, aby se tam mohlo stavět..."). Obecně lze konstatovat, že poměr mezi „tradičními" lesnickými pracemi a pracemi souvisejícími s mimoprodukčními – rekreačními – funkcemi lesa činí asi 30:70 s tím, že zisk z prodeje dříví pokrývá jen malou část skutečných nákladů na péči o lesní majetek hl. m. Prahy, zbytek peněz na tuto péči pokrývá vlastník lesů hl. m. Praha, zastoupený odborem ochrany prostředí MHMP, ze svého rozpočtu. 


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00