Jak na věc


liga mistrů uefa živé přenosy

           LIGA PROTI OSTEOPORÓZE                                                                                                                                                        

    Založení Ligy bylo odezvou na alarmující zprávy o stoupajícím počtu onemocnění osteoporózou a jejich důsledků ve světě i u  nás a výzvou  k     laické veřejnosti pomáhat  tuto situaci zlepšit. Ale pokud máme něco změnit, zlepšit, musíme mít potřebné informace,  základní vědomosti a především vůli se těmito informacemi řídit.
    byla zaregistrována ve druhé polovině roku 2000 na základě příslušného zákona o sdružování občanů jako neprofesní, pacientská organizace, která vyzývá k účasti občany trpící osteoporózou, jejich rodinné příslušníky a přátele, stejně tak jako odborníky, kteří se osteoporózou přímo či nepřímo zabývají, a je přirozeně otevřena všem dalším zájemcům
    Druhou oblastí působnosti Ligy je snaha pomáhat pacientům postiženým osteoporózou a hájení jejich zájmů na dostupných úrovních. Významným předsevzetím  je spoluvytváření dobrého vztahu mezi pacientem a lékařem, založeném na vzájemné důvěře a respektu.
    Liga je organizací neziskovou a  je plně  finančně závislá na odkazech a darech fyzických a právnických osob. Práce  pro Ligu je založena na bázi dobrovolnosti, není honorovaná, avšak bez finančních prostředků za služby, které  souvisejí s provozem, se nelze obejít.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00