Jak na věc


likvidace ojetých pneumatik jablonec

Ojeté pneumatiky v procesu likvidace

    15 28 TAHÁK Plán výzev OPŽP pro individuální projekty (projekty s celkovými náklady do 50 mil. eur), k 10. říjnu 2013 Číslo 2013 PO/ Název prioritní osy / oblasti podpory / podoblasti podpory oblasti podpory ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Snížení znečištění z komunálních zdrojů - LIII. výzva Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT LI. výzva Snížení imisní zátěže omezením emisí z veřejné dopravy alternativní doprava 1) 2.2a Rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW LV. výzva Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalaci dodatečných zařízení pro 2.2b záchyt emisí XXXXVIII. výzva, pouze projekty z Moravskoslezského kraje dle VP SA UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE L. výzva kontinuální příjem žádo


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00