Jak na věc


měú police nad metují doprava

Účelnost - efektivnost - transparentnost a hospodárnost

    Zvyšovat výkonnost ÚMČ, organizací veřejné správy a jimi poskytovaných veřejných služeb. Efektivní strategické řízení a plánování. Zvyšovat transparentnost a otevřenost ÚMČ, rozhodování Rady a Zastupitelstva MČ. Spolupracovat s ostatními orgány státní správy, navazovat strategická partnerství s dalšími organizacemi.
    Ochrana osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00