Jak na věc


městský úřad přerov opustily nás

Navždy nás opustili. Vítáme nové ob ánky. Jubilanti - Jubilaci (kv ten, erven 99 ***

    2 2 Otázka pro starostu Z jakých konkrétních d vod Vy a zastupitelstvo preferujete východní variantu obchvatu obce? Když mám odpov t na danou otázku, musím ji poopravit, protože nepreferuji východní obchvat. Se zastupiteli se snažíme dosáhnout v této v ci rozumné stanovisko. Uv domujeme si závažnost situace, protože se jedná o rozhodnutí, které budou ve svých d sledcích posuzovat nejen dnešní ob ané Hrádku, ale také další generace. Jedná se o investici, která pokud se vybuduje bude sloužit obci ke zmírn ní zát že dopravy na stávající silnici I/11. Již dnes po této dopravní tepn sm rem na Mosty u Jablunkova a Slovensko projíždí denn více než vozidel za 24 hodin. Sami ze zkušenosti víte, jak t žko je p ejít p es tuto silnici. První úvahy o obchvatu obce Hrádek východním sm rem zapo aly již na za átku 90-tých let. V té dob stát zadal vypracování studie propojení rychlostní komunikace od T anovic ze silnice E 48 na hrani ní p echod Mosty Svr inovec. Toto propojení m lo vy ešit problém nar


~ OPUSTILI NÁS - PŘEHLED POHŘBŮ NA PŘEROVSKU ~

    5 Dívky - ro ník 1993 a mladší 12 h HRÁDKEM 1999 Výsledková listina 250 m 1 Zuzana Konderlová Vendryn 0:42,2 1 Barbora Gorzolková Hrádek 0:53,2 2 Vendula Maliková Hrádek 0:55,9 Chlapci - ro ník 1993 a mladší 250 m 1 Daniel Teofil Mosty 0:38,9 1 Mariusz Czader Hrádek 0:47,0 2 Filip Czudek MŠ Hrádek 0:48,0 3 Daniel Kawulok MŠ Hrádek 0:51,9 Dívky - ro ník m 1 Natálie Sikorová II. Pol. T inec 1:28,1 1 Dorota Adamiková PZŠ Hrádek 1:31,0 2 Marcela Czudková ZŠ Hrádek 1:31,2 3 Lucie Mokrá ZŠ Hrádek 1:32,5 Chlapci - ro ník m 1 Lukáš Klimek ZŠ Krmelín 1:22,1 1 Patrik Hawliczek PZŠ Hrádek 1:33,5 2 Lukáš Byrtus ZŠ Hrádek 1:39,1 3 Libor Kubienka ZŠ Hrádek 1:45,2 Dívky - ro ník m 1 Erika Mikulenková TJ Slezan FM 1:19,8 1 Jana Kantorová PZŠ Hrádek 1:21,4 2 Magda Czudková PZŠ Hrádek 1:34,2 3 Jana Turo ová ZŠ Hrádek 1:38,1 Chlapci - ro ník m 1 Michal Sikora II. Pol. T inec 2:27,2 1 Marek Malik ZŠ Hrádek 2:49,8 2 Bogdan Czudek PZŠ Hrádek 3:13,2 Dívky - ro ník m 1 Barbara Pilchová Hrádek 2:19,6 2 Janina


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00