Jak na věc


může jít babička s vnoučetem na paragraf?

každý člověk je do jisté míry xenofobní napsal(a):

    Ať již jsou vztahy v rodině jakékoliv, je dle platných právních norem skutečně možné, soudně vymáhat nárok na styk s vnoučetem. Zákon o rodině upravoval styk prarodičů a vnuků a stejně tak tomu je i v novém Občanském zákoníku. Konkrétně jde o paragraf 927: „Právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí" píše se v Bezplatné právní poradně.
    Rozvedená rodina dnes není nic neobvyklého. Čím dál víc dětí vyrůstá v rozdělených rodinách. Často se rodiče nemohou dohodnout, jak si vlastně děti budou předávat, s kým bude žít v domácnosti a někdy se takové děti stávají nechtěným rukojmí. Bohužel se někdy tyto spory přenášejí i na prarodiče a ti pak své vnouče nemusá vidět i několik měsíců. Dá se s tím něco dělat?
    Připravme se však, že pustit se do takového sporu vztahy v rodině ještě víc vyhrotí. Právníci se shodují, že šance uspět u soudu a dosáhnout toho, aby byl soudně nařízen styk vnoučat a prarodičů, má ten, kdo prokáže, že dítě bez kontaktu s ním strádá. Zpravidla se rozjede nepříjemná mašinérie, při které dítě vyslýchají sociální pracovníci, soudci, psychologové. Je to zkrátka stejné, jako když se rozvádějící se manželé handrkují o to, kdo, kdy a jak dlouho se s dítětem bude vídat. Pokud soud dojde k závěru, že styk s prarodiči je pro dítě důležitý a dítě samo po něm touží, může rodičům opravdu nařídit, že ho musí umožnit.


Nguyen Thi Thuy Duong napsal(a):

    Občanský zákoník mluví jasně. Právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00