Jak na věc


mvcr rejstřík občanských sdružení a spolků

OSF v roce 2017: Dokončování programů a projektů

    Projekt "Zavedení eCustoms - elektronické a harmonizované celnictví v EU", který získal dotaci ve výzvě č. 7 "Elektronizace služeb veřejné správy" Integrovaného operačního programu ve výši 108 milionů korun, pomohl zefektivnit proces celního řízení a snížit administrativní zatížení deklarantů cestou elektronizace systému celního řízení.
    Projekt Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce se realizoval v rámci výzvy č. 7 "Elektronizace služeb veřejné správy" Integrovaného operačního programu. Cílem projektu bylo vybudovat nový, inovovaný informační systém k zefektivnění výkonu agendy Státního úřadu inspekce práce. Příspěvek EU na projekt činil přes 46 mil. Kč.
    Projekt Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a představitelů samosprávy ZK a samospráv obcí ZK se realizoval v rámci výzvy č. 69 - "Vzdělávání pro územní veřejnou správu" Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s cílem zvýšit znalosti a dovednosti ...
    Publikace představuje dvacet projektů realizovaných v programovacím období 2007-2013 v rámci IOP a OP LZZ. Vybrané projekty spojuje snaha naplnit cíle Strategie Smart Administration a přispět tak ke kvalitnímu a efektivnímu fungování veřejné správy.


Atlas Úspěšných projektů ke stažení

    Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra jako Zprostředkující subjekt (ZS MV) pro oblast podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a oblast intervence 1.1 Integrovaného operačního programu (IOP) se do konce roku 2015 zaměří na úspěšné dokončení maximálního počtu projektů a maximální dočerpání přidělené alokace v rámci končícího programového období 2007–2013.
    Projekty nejsou jen aktivity, výstupy, indikátory,…, ale také konkrétní lidé, kteří je realizují. V průběhu roku 2012 jsme navštívili deset projektů financovaných z Integrovaného operačního programu nebo OP Lidské zdroje a zaměstnanost a vyzpovídali jejich realizátory.
    Odbor strukturálních fondů (OSF) v rámci využití evropských strukturálních a investičních fondů podpořil v letech 2007 – 2017 celkem 685 projektů, jejichž cílem bylo zkvalitnění výkonu úřadů veřejné správy, vyšší komfort poskytovaných služeb a také bezpečnější život občanů ČR.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00